אאא

מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי פנה בשנה שעברה לוועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני בדרישה להעלות את שכר הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו בכ-25 אלף שקל לכל אחד. משרד האוצר מתנגד לדרישה. יצוין, כי כב כעת מרווחים הרבנים שכר ברוטו של 55 אלף שקלים בחודש. 

על פי הדיווח בדה-מרקר, יעקבי הסביר את הבקשה וכתב: "ניסיונם המקצועי של הרבנים הראשיים לא בא לידי ביטוי ברכיב הוותק במשכורתם, שנמוכה משמעותית משכרם של דיינים בבתי הדין האזוריים".

יצוין כי ה"וותק" לא נכנס לתלוש השכר של הרבנים בשל העובדה כי הרבנים הראשיים הנוכחיים לא שימשו בעבר כדיינים. הגר"י יוסף שימש כראש ישיבת 'חזון עובדיה' והגר"ד לאו שימש כרבה של מודיעין. במידה והבקשה תתקבל, הרי שמדובר בהוצאה נוספת של 800 אלף שקלים מידי שנה.

במקביל, ביקש יעקבי למנות עוזר נוסף לגר"י יוסף בשל תפקידו כנשיא בית הדין.

מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר: "ועדת הכספים התבקשה להכיר בוותק של הרבנים הראשיים בעבודת הרבנות והכשרת דיינים לצורך תוספת ותק לשכרם, כדי למנוע מצב אבסורדי ששכרם נמוך באופן משמעותי מדיינים שהם ממונים עליהם. עוד לא התקיימה הצבעה וטרם התמנה מנהל קבוע למנהל בתי הדין".

"רשימה זו הינה 'רשימת רבנים' אשר אישור כלשהו אותו הנפיקו לענין נישואין לא הוכר מסיבות שונות על ידי מחלקת אישות ברבנות הראשית. ואין זה מן הנמנע כי לענין אישורים אחרים שינפיק הרב בעתיד תגיע הרבנות למסקנה שונה. הרשימה הוכנה והועברה במסגרת בקשת חופש מידע לעמותת "עתים" ואינה מסמך עבודה כלשהוא. הרשימה מייצגת תעודות שלא הוכרו על ידי המחלקה ואינה מתייחסת לרבנים".

"בבואה לבחון בקשות להכרה באישורי נישואין הרבנות הראשית אינה נסמכת על רשימה זו ואין בה כדי להשפיע על עבודת המחלקה".