אאא

היסטוריה ב"ארחות תורה": לראשונה, לאחר עשרים שנות קיומה של הישיבה, ולאור העליה הגדולה ברישום מונה ר"מ חדש לבני שיעור א' בישיבת "ארחות תורה".

ל"כיכר השבת" נודע כי בהוראת מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, מונה הגאון רבי אהרן אוסטרן, חתנו של הגר"נ קרליץ, המשמש כאחד מראשי ישיבת "רנה של תורה - כרמיאל", לר"מ שיעור א' ב"ארחות תורה".

לדברי גורמים בישיבה, שיעור א' הקרוב צפוי לראשונה למנות למעלה מ-120 בחורים ולהתחלק לשניים.

כמו כן מציינים הגורמים כי בישיבה, על פי הוראת מרן ראש הישיבה, יתקיימו הבחינות בימים הקרובים ולא מופעלים רשמים כלל וכלל, דבר שנחשב לנדיר בעולם הישיבות זאת לאור התחרות הגדולה על הבחורים המצויינים.