אאא

זמני כניסת צום י"ז בתמוז תשע"ז

הצום התחיל עם עלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים. אלו שקמים לאכול בלילה, יש לזכור כי אסור לאכול אכילת קבע חצי שעה לפני עלות השחר.

בארץ:

ירושלים: כניסת הצום: 3:52 יציאת הצום: 20:13

תל אביב: כניסת הצום: 3:53 יציאת הצום: 20:11

אלעד: כניסת הצום: 3:52 יציאת הצום: 20:09

חיפה: כניסת הצום: 3:49 יציאת הצום: 20:14

צפת: כניסת הצום: 3:46 יציאת הצום: 20:15

באר שבע: כניסת הצום: 3:57 יציאת הצום: 20:11

בעולם:

ניו יורק: כניסת הצום: 4:22 יציאת הצום: 21:04

לונדון: כניסת הצום: 3:44 יציאת הצום: 22:05

פריז: כניסת הצום: 3:47 יציאת הצום: 22:38

אומן: כניסת הצום: 3:56 יציאת הצום: 21:46