אאא

בית משפט השלום בירושלים דחה את תביעתם של בעלי דפוס 'אורנים' שתבעו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בסכום עתק של 796 אלף שקלים.

לטענת התובעים, הרב התעכב עם המצאת החומר הנדרש לצורך הוצאה לאור ואף ביקש להוסיף דפים ולתקן ספרים שכבר נכרכו מה שגרם להם לנזק גדול ומשמעותי.

בית המשפט דן האם היה הסכם מוקדם לפיו חייב הראשון לציון לשלם את הנזק אך קובע כי לא הוכח ולא הוצגו בפניו טענות מספיקות לקיומו של הסכם מוקדם שכזה ולפיכך הרב פטור מלשלם את התביעה.

בנוסף חייב בית המשפט את התובעים לשלם הוצאות משפט לרב בסך 19 אלף שקלים, מהם תשלום של 18 אלף שקלים דמי טרחת עורך דין ו-1000 שקלים על הגעתו של עד מטעמו של הראשון לציון להיכל הדיונים בבית המשפט.

עו"ד משה אוסדיטשר שייצג את הראשון לציון אומר בסיפוק ל"כיכר השבת" כי "התביעה, כבר בעת שהוגשה היה ברור לכל בר דעת, שאינה מגלה כל עילה ממשית נגד הרב יצחק יוסף, כאשר פסק דינו של בית המשפט אישש באופן מלא כי מדובר בתביעת סרק, נעדרת ממשות.

"התובע ידע שאין בידו דבר, והגשת ההליך כ-12 שנים לאחר פרוץ המחלוקת ולאחר מינוי הרב יצחק יוסף כראשון לציון, הוגשה מתוך ניסיון להפעיל לחץ על הרב, לנוכח מעמדו הציבורי. בית המשפט דחה - אחת לאחת - את טענות התובע".