אאא

בעל מניות משמעותי זר בבזק עשוי למכור את אחזקותיו בבזק כמחאה על חקירת רשות ניירות ערך נגד בכיריה. מדובר בבנק המרכזי של נורבגיה (Norges Bank) המחזיק בשיעור של 1.6% ממניות בזק ונחשב למחזיק המיעוט החמישי בגודלו בחברה.

הבנק המרכזי של נורבגיה מנהל עבור משרד האוצר הנורבגי קרן פנסיה לאומית שקולטת את רוב רווחי המדינה העצומים ממשאבי הגז והנפט המשגשגים שלה. מדובר בסכום מנוהל הקרוב לטריליון דולרים – הסכום הגדול ביותר המנוהל על ידי קרן לאומית כלשהי בעולם כאשר הקרן, כך לפי הערכות, מחזיקה במעל 1% מכל המניות והאג"ח הנסחרים בתבל.

הבנק הנורבגי מושקע בין היתר גם במניות ישראליות ובכללן בבנק דיסקונט ובמניית טבע, אך לו מדיניות השקעות עם אלמנטים חברתיים ברורים. לפי כללי הקרן היא בשלב ראשון מעמידה חברות שנמצאות בהפרה של הפרמטריים שלה תחת מבחן ולאחר מכן מחליטה אם למכור את אחזקותיה בהן. הפרמטרים המרכזיים להעמדת חברה במבחן נוגעים להפרת זכויות אדם, פגיעה באיכות הסביבה, ובמה שעשוי להיות רלוונטי לבזק "שחיתות או הפרות משמעותיות של נורמות אתיות".

אם הקרן תחליט למכור את אחזקותיה בבזק, זו לא תהיה הפעם הראשונה שהיא מוכרת אחזקה בחברה ישראלית בגלל שיקולים חברתיים. ב־2009 מכרה הקרן את אחזקותיה בחברת אלביט מערכות בהיקף של 5.4 מיליון דולר, מכיוון שהחברה סיפקה ציוד מעקב לגדר ההפרדה. שרת האוצר הנורבגית אמרה אז ש"לא נממן חברות שתורמות באופן כה ישיר להפרת החוקים הבינלאומיים". מהקרן נמסר ש"כמדיניות איננו מגיבים על השקעה או חברה בודדת".