אאא

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הבוקר (ראשון) את הצעת החוק של חבר הכנסת משה גפני וח"כ אורי מקלב הדורשת להפסיק את האפליה הקיימת ולהכיר באברכים ותלמידים במוסדות לימוד להשכלה גבוהה כבני זוג עובדים לצורך ימי מחלת ילד.

החוק אושר על אף התנגדות ארגוני המעסיקים אשר טענו לעלויות גבוהות של חוק זה על גביהם של בעלי העסקים, אך לאחר פעילות יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני בסופו של הליך נתמך חוק חשוב זה גם על ידי ארגוני המעסיקים וארגוני המעבידים בישראל.

כיום זכאי כל עובד לקבל עד שמונה ימי מחלה בשנה עבור מחלת ילד וזאת בתנאי שגם בן זוגו עבד באותו היום וחתם על תצהיר מיוחד. למרות זאת אברכי הכוללים ותלמידים במוסדות לימוד להשכלה גבוהה הופלו ולא הוכרו כ"עובדים". לכן כאשר אשה, שבעלה אברך כולל הייתה מוגדרת כ"מפרנס יחיד" ולא קיבלה את ימי המחלה עבור מחלת הילד, על פי החוק הקיים כאמור - רק כאשר שני בני הזוג עובדים, יכול אחד מהם לממש חלק מימי המחלה הצבורים לו כדי לשהות עם הילד החולה, - זהו תנאי לניצול ימי מחלת הילד. 

יוזם החוק ח"כ אורי מקלב אמר "באנו כאן לתקן עוול, לא יתכן כי אדם הלומד במוסד תורני או מוסד להשכלה גובהה אשר אין ביכולתו להעדר ממקום הלימודים עקב הנזק שיגרם לו שכן היעדרו של התלמיד ממוסד לימודיו עשוי לגרום לו לנזק, - תפסיד בת זוגתו את ימי המחלה, קיימת כאן אפליה מובנית - אדם הנמצא במקום לימודי תורני אינו מובטל, זוהי אפליה לרעה בציבור הלומדים, כל אדם שעובד מקבל זיכוי מלא על ימי מחלת הילד ואין כל סיבה שאדם הלומד יאלץ להפסיק את לימודיו בשל כך".