אאא

ראשי הישיבות הספרדים עלו אמש (שלישי) למעונו של נישא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן בכדי לקבל את הכרעתו בנושא תיקון תקנות חוק הגיוס שאושרו בכנסת.

ראשי הישיבות הציגו בפני הגר"ש כהן את הבעיות שהיו בתקנות הגיוס הקודמות, וכן קבלו על הניסיונות מצד גורמים בצבא דווקא מול הבחורים הספרדים במטרה להשפיע עליהם ובפרט באזורי הפריפריה.

בכינוס השתתפו הנציגים שמונו לטפל בסוגיות אלו השר לשעבר אריאל אטיאס, וחברי הכנסת יואב בן צור ומיכאל מלכיאלי, אשר פרטו בפני ראשי הישיבות את ההישגים בתקנות חוק הגיוס הנוכחי וציינו כי "בהתחשב בעובדה כי הנושא עדיין מונח לפתחו של בג"ץ, הרי שתקנות אלו הינם הישג משמעותי לעולם התורה וכי הם ממשיכים לפעול על מנת לצמצם את היכולת של שלטונות הצבא לפגיעה אפשרית חלילה בעולם התורה".

נציגי ועד הישיבות פירטו בפני הנוכחים את הפעילות השוטפת אשר נתקלים בהם יום יום.

עוד הועלו מספר טענות מצד ראשי הישיבות בדבר בעיות הנוצרות בהתנהלות השוטפת של הצבא מול הישיבות. ראש הישיבה הטיל את המלאכה על השר לשעבר אריאל אטיאס לבדוק לעומקם של דברים, ויחד עם יו"ר התנועה השר אריה דרעי לגבש מסקנות ודרכי פעולה.

נשיא המועצת פנה לראשי הישיבות וביקשם "להשקיע הרבה בחיזוק התלמידים ביראת שמים מול הסכנות שבחוץ וזו העבודה האמיתית המוטלת על כתפיהם של ראשי הישיבות".