אאא

משלחת של ראשי קהילות ונגידים מארה"ב ומקנדה, בראשות ראש ישיבת 'פילדלפיה' הגאון הגדול רבי שמואל קמנצקי, קיימה ביקור תמיכה במוסדות התורה ובקהילות במוסקבה שבנשיאות רבה של מוסקבה ונשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט.

הביקור החל בבית הכנסת הגדול במוסקבה. חברי המשלחת שוחחו עם אברכי הכוללים שבראשות הרב שוורצמן והרב ישובייב. לאחר מכן ביקרו בישיבת 'אהלי יעקב' שהפכה ברבות השנים לקהילה המרכזית של בני התורה במרכז העיר.

במסגרת הפרויקט החדש 'ליקווד – מוסקבה', עליו הכריזו לפני כשנתיים, נוספו עוד חמישה אברכים לחיזוק הקהילה. ראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה והמנהל הרבני של 'ועידת רבני אירופה' הרב משה לבל סקר בהרחבה את התפתחות כולל 'ברכת יצחק' שע"י ישיבת 'תורת חיים' ואת התפתחות התלמוד תורה על טהרת הקודש 'ראשית חכמה'.

בליל שישי אירחה הקהילה ונגידיה את חברי המשלחת לדינר מיוחד שהתקיים על ספינה ששייטה לאורך נהר מוסקבה. האווירה היתה מיוחדת, כשכל הנוכחים פצחו בשירי רגש שנמשכו שעות ארוכות, וראש הקהילה המארחת, אלכסנדר מליס, ביטא את רחשי ליבו: "זכיתי, וכחניך מוסדות התורה כאן למדתי להשקיע בשורשים של ה'עץ חיים' הזה. לצערי, רבים מידידי עדיין אינם מבינים עד כמה חשובים השורשים ומשקיעים רק בניצנים".

הגר''ש קמינצקי מדבר
הגר"ש קמינצקי מדבר

בשבת התארחה המשלחת בקמפ 'עץ חיים' לבנות, של מוסדות 'עץ חיים' בהנהלת הרבנית גולדשמידט, המתקיים מידי שנה בקמפוס מרהיב בפאתי מוסקבה. ראש ישיבת פילדלפיה הגאון הגדול רבי שמואל קמנצקי אמר, כי הוא עושה את המסע הזה מידי שנה למרות הקשיים בשל גילו המופלג, כדי לחזק קהילת קודש ותומכי התורה: "שאלתי תלמידה אחת שביקשה ברכה האם יש לה אחים ואחיות, והיא השיבה לי בביישנות תוך הרכנת ראש 'כן, יש לי אח אחד'. מתברר כי אביה נישא עם אימה היהודיה, אך בטרם חזר בתשובה היה נשוי פעמיים. אתם שומעים רבותי! נערה קטנה אחת, ליד בני משפחה שכמעט כולה גויים, בסביבה של גויים, והיום היא בסביבה של קדושה וטהרה, של תורה ודרך ארץ. היש לי סיבה טובה יותר מאשר לבוא ולחזק אותה ועוד מאות כמותה. האם אוכל לשבת בפילדלפיה כשאני יכול לקום ולסייע לנשמות טהורות כאלה. לו באתי רק כדי לשמוע על המסירות נפש שלה ולחזק אותה, דיינו", אמר.

המרא דאתרא ונשיא המוסדות, הגאון רבי פנחס גולדשמידט, אמר כי בגמרא מובאת מחלוקת כיצד חולקה הארץ. על פי מנין יוצאי מצרים או על פי מנין הנכנסים לארץ. חז"ל קובעים כי על פי אלו ואלו נחלקה הארץ. ראשי התיבות של ברית המועצות ברוסית הם ססס"ר, בגימטריא 'מצרים'. נמצאים כאן איתנו אלו שהוציאונו מ'מצרים': בראש ובראשונה, הראש ישיבה לאורך ימים ושנים והנגידים המופלאים והעסקנים בעלי הלב הרבנים ראובן דסלר, יקותיאל יהודה מייער, ניסן יעקב ניסל ושלמה נח מנדל. והנה הם לפנינו הדור הצעיר המכניס אותנו תחת כנפי השכינה הלוקחים עליהם לתמוך העמודות, אשר יונה קליין, נתנאל דייויס ויעקב גייד. התורה לימדה אותנו כי אלה ואלה, התומכים הוותיקים והדור הצעיר, מצעידים את עם הנצח לארץ הצבי - והכל כדי שנעבוד את ה' ונקריב קרבנות, מלשון 'קירוב'. פירות רבים ראינו בזכותכם, ופירות רבים עוד נראה בזכותכם עד שוב ה' ציון", סיים.

את המשתתפים ריגשו במיוחד שתי תלמידות שסיפרו את סיפורן המדהים. קטיה גילתה, כי כשהחלה לשמור שבת, הגיעה ביום ששי חורפי אחד למטרו, והבינה שלא תספיק להגיע לקהילה לפני שבת. אז היא לקחה עט וציירה בידה מפה, מהתחנה הקרובה ועד לקהילה, עזבה את הדברים והלכה שעתיים ברגל.

מיה, שגרה בטולה מרחק כשלש שעות ממוסקבה, תיארה כי בסיומו של מחנה הקיץ לפני שנה, נתנו לה המדריכות שקית של אוכל כשר לקחת הביתה. "כל כך שמחתי לראות שבקופסת שימורים של טונה היה כתוב כשר לפסח. כמובן שמרתי אותה עד פסח. וממתקים? נתתי לאמא כדי שהיא תשים במקווה". הרב ראובן דסלר לא נותר אדיש וממקום מושבו הכריז: "השנה את תיגשי למרכול הכשר של 'אהלי יעקב' ותצטיידי בכל המצרכים שתבקשי. אני אשלם את החשבון".

את סעודת מלוה מלכה סיימו המשתתפים בסיפורה של לאה גולדשטיין שהוריה התקרבו בזכות הרב והרבנית גולדשמידט: "אני מורה בבית ספר 'עץ חיים', בו למדתי; בעלי אברך בכולל 'אהלי יעקב' כבר חמש שנים, והשנה יתחיל ללמד בתלמוד תורה 'ראשית חכמה'; אחי דוד למד ב'ראשית חכמה' ובמתיבתא 'אהלי יעקב' והיום הוא בחור מצטיין בישיבת טעלז קליבלנד בארה"ב; אחי הקטן שלמה נבחר לפני חדש כחתן המשניות של אירופה; בני יהונתן הולך לגן כוכבים בקבוצת מכינה משפחה אחת, שלש דורות. והכל בזכותכם", סיימה בהתרגשות ובסיפוק.