אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, יוצא במתקפה חריפה ואומר כי "התקשורת השתלטה על אורח חיינו", לדבריו: "מהלכים אימים על הרבנים ומציגים את המוכיחים כמטורפים ומתנגדים לכל דבר".

הרב נשאל בסוף השבוע מדוע הציבור החרדי לא יוצא להפגין נגד מצעד התועבה בירושלים: "למה החרדים לא מפגינים ומוחים נגד מצעדי המיאוס שעושים בפלטינו של הקב"ה למה הרבנים יושבים בחיבוק ידיים זה חילול השם נורא בפרט יומיים אחרי ט באב.. באמת כואב לנו".

הרב מוצפי פתח את תשובתו: "בוא אסביר לך נקודה כואבת. כיום התקשורת השתלטה על אורח חיינו ברצותה מגדילה ומרוממת. ברצותה משפילה ורומסת ואין פוצה פה".

"תרשה לי תשובה אישית", הוסיף הרב מוצפי ותקף, "מדוע כשאני הצעיר באלפי ישראל עומד נגד הפירצות של הנקראים "חרדים". ומשמיע את מחאת התורה ברמה. הנני מוכפש, מושמץ, נרדף, נרמס, נדרס, ואין בציבור החרדי מי שקם, וגם תסלח לי לא שמעתי ממך קול מחאה על הנעשה, והם מהלכים אימים על הרבנים ומציגים את המוכיחים כמטורפים ומתנגדים לכל דבר. כי הם חפצים ללכת בשרירות לבם. ומדוע לא קמת למחות".

את תשובתו סיכם הרב: "הרבנים מפחדים".