אאא

בשבוע האחרון התקיימו במעונו של האדמור מסאטמר כמה אספות ודיונים הלכתיים קדחתניים בנוגע לכשרותו של עוף הבראקל שמסעיר את עולם הכשרות היהודי.

בתחילת שבוע שעבר נערכה האסיפה הראשונה בבית האדמו"ר שמשמש במקביל גם כרב המכשיר של בית השחיטה הגדול ביותר בארה"ב לשחיטת עופות לכל קהילות החרדים ונחשב למומחה בנושא.

האסיפה הראשונה היתה בעיקר בהשתתפותם של מומחים מיוחדים שעברו על כל המסמכים לראות את עיקרי הדעות בנושא. האסיפה התארכה כשלוש שעות כאשר האדמו"ר עבר על כל המסמכים ובירר את עצם העובדות.

הדיון השני נערך בסוף השבוע שעבר כפי שפורסם ב'כיכר השבת' כאשר האדמו"ר קרא לראש השוחטים במשחטה בקרית יואל הרב נח גפן שהציג בפני הרבי עופות שגידלו בקליפורניה כדי לשווקם בארה"ב למשחטות.

באסיפה השתתף גם בנו של ראב"ד העדה החרדית הגר״מ שטרנבוך בשליחות אביו וביחד דנו על הנושא ובדקו את הסימנים הידועים לבדיקת כשרות עופות.

הדיון השלישי נערך השבוע יחד עם מגדלי העופות בארה"ב ומגדלי הביצים כאשר הללו הגיעו יחד עם ר' מאיר הירש 
יו"ר הנהלת בית השחיטה בקרית יואל, שם הם ענו על כל השאלות שנשאלו ע"י האדמו"ר על דרך הגידול והאם מערבים זנים טמאים בגידול. באסיפה גם הוצג המכתב של הרה"ג רב העיר בני ברק הרב משה יודא לייב לאנדא ששלח לאדמו"ר מסאטמר כשהוא פוסק שזה עוף טמא האסור באכילה.

הדיון הרביעי התקיים אמש (ד') ע"י המשגיחים על השחיטה בקרית יואל הרב ר' אליקום געציל ברקוביץ  דומ"ץ קרית יואל והרב' משולם פלטשעק אבד"ק מגד יהודה בו דנו על הדיון ההלכתי לפי כל הנתונים שהגיע עד עכשיו לאדמו"ר מסאטמר והאם לאסור את העוף לגמרי.

כרגע אין עדיין הכרעה ברורה וסופית בנושא, אך יודעי דבר טוענים כי נטיית האדמו"ר היא להורות לאסור את העוף באכילה