אאא

המלחמה על עוף הבארקל עולה מדרגה. גדולי הרבנים בבני ברק מפתיעים יוצאים בהכחשה רשמית וגורפת כנגד איסורו של הגאון רבי יהודה לייב לנדא, רבה של העיר בני ברק, על אכילת עוף הבארקל וקובעים כי הינו טועה והתרנגול המדובר כשר ומותר באכילה.

במכתב המתפרסם הבוקר בעיתון 'יתד נאמן' כותבים הגאונים רבי משה שאול קליין מבית דינו של מרן הגר״ש וואזנר זצ״ל, רבי שריאל רוזנברג ורבי מנחם מנדל לובין מבית דינו של מרן הגר״נ קרליץ: "ראינו מה שכתב הגרמי״ל לנדא במכתבו והיות והדברים אינם נכונים במציאות דעתנו כבתחילה שהעוף הנקרא ״בראקל״ שהובא בפיקוח ובהשגחה מלאה הינו עוף טהור ומהודר אף משאר העופות למהדרין מן המהדרין ויאכלו ענווים וישבעו". 

אל המכתב מצרף הגאון רבי משה זאב זארגער את דעתו וכותב: "כשראיתי את התרנגולים שקוראים אותם בראקל מיד הכרתי אותם שהם העופות שראיתי בילדותי ובבחרותי בשנות תש״י המאוחרות ושנות תש״כ המוקדמות בצורת הרגליים השוקיים הכרבולת והנוצות המרובות ועוד".

גם הגאון רבי אברהם דב ליטמאנוויץ, הנחשב מחשובי רבני בריסק ומחמיר גדול בנושאי הלכה וכשרות, כותב: "מאז שאני מכיר ביצים אלו מזה כ-15 שנה צורת הכד חד שלהם היא בדרגת ההידור של כד חד הרבה יותר מהביצים שמוכרים בשוק".

כזכור, הרב לנדא פנה במכתב לאדמו"ר מסאטמר ובו הסביר את טענותיו כי עוף הבראקל טמא ובגדר האכלת נבלות וטרפות. לדבריו מדובר בעוף שעבר הכלאה עם עוף טמא ולכן אסור באכילה. בעמדה זו צידד גם הראב"ד, הגאון הרב משה שטרנבוך.

הסערה סביב עוף הבראקל יוצרת בתקופה האחרונה דיונים הלכתיים רבים בנושא שיש לו גם משמעויות כלכליות גדולות בשל השקעה של בעלי עסקים בגידול העוף למטרת שחיטה.