אאא

אנחת רווחה ברשת הכוללים ישכר באהליך המונה למעלה מ2000 אברכים הרשת הנחשבת לאחת הגדולות בציבור החרדי בישראל עמדה לקראת משבר עמוק לאחר ש10 חודשים לא שולם משכורות האברכים. 

כעת חושף כיכר השבת כי הפרשה הכאובה באה לפיתרון זאת לאחר שמספר נגידים עתירי ממון נרתמו בתקופה האחרונה לקריאת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן והוזילו מכספים סכומי עתק כדי לשלם את המשכורות של אלפי האברכים שיכנס לחשבונם בימים הקרובים.

רשת הכוללים הגדולה ביותר כיום ישכר באהלך המונה למעלה מ2000 אברכים נמצאת בעשרות סניפים הפזורים בעשרות מקומות בכל רחבי הארץ, כאשר 800 אברכים מוחזקים על ידי תורמים קבועים אשר כל תורם מחזיק כולל אחר ואותם כוללים קיבלו את משכורתם בזמן, המשבר הגדול היה ב1400 אברכים נוספים שקיבלו מידי חודש את המשכורת של הדתות אך את עיקר משכורתם לא קיבלו כלל במשך עשרה חודשים.

כזכור עם תחילת זמן קיץ התקיים כינוס חיזוק ענק לאברכים באולמי ארמונות חן בבני ברק בראשות מרנן הגר"ח קניבסקי והגר"ג אדלשטיין שם חיזקו את האברכים באמונה ובעמל התורה מתוך הדחק לאור המצב המורכב בו עמדה הנהלת הרשת באותה תקופה קשה.

ואכן בעבודה מאומצת של ראש הכוללים הגר"א ויסבורד ובפנייה אישית של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נרתמו קבוצת נגידים שנטלה על עצמה את החזקת כל מה שחסר.

במכתב מיוחד שכתב הרב וייסבורד נכתב: 

"וחסד ה׳ מעולם ועד עולם

למעכ״ת אחי ורעי כלל לומדי התורה ברשת הכוללים יששכר באוהליך

בשבח ותהילה לנותן התורה הנני להודיעכם כי בימים הקרובים בס״ד יחולקו המלגות החסרות עד לימים אלו

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ובזאת השעה רבנן ותלמידיהון לומדי רשת הכוללים די בכל אתר ואתר קדים במודים דרבנן  קמי מרנן ורבנן רבותינו עיני העדה שליט״א אשר מפיהם אנו חיים ולמול פני  המנורה הטהורה רבנו הגדול רשכבה״ג נשיאנו מרן ראש הישיבה שליט״א הנושאינו מבראשית ועד עתה כנשא האומן את היונק ואף עתה בעצת ה׳ אשר  בפיו הוציאנו ממיצר לרווחה ובליבנו תפילה שנזכה וינהיגו עוד רבות בשנים  מתוך בריות גופא עדי נצעד קמי משיח צידקנו.

וזאת הברכה לעושים והמעשים בכל מקומות מושבותם ישלם ה׳ פועלם ותהי משכורתם  שלימה ובראשם לתורמים הנכבדים שהוזילו מהונם ומאונם בהצלת רשת  הכוללים וזכו ע״י כן לקנין נצח ולשותפות מלאה בלימוד ובהחזקת התורה של  אלפי אברכי רשת הכוללים.

נודה בזאת לוועד הידידים בארה״ב העמלים ללא לאות בהחזקת חלק מסניפי  רשת הכוללים באופן קבוע בתרומות נכבדות מדי חודש בחודשו, ה׳ הטוב ישלם שכרם להתברך בכל מילי דמיטב ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו.

סמוך להודאה תפילה שנזכה להגביר חיילים לתורה מתוך רווחה ומנוחה לפאר ולרומם קרן עמילי התורה ויהי ה׳ אלוקנו עימנו.

אלחנן וייסבורד".