אאא

קרבות "העדה החרדית" ואנשיו של ח"כ מאיר פרוש, סגן שר החינוך, לא מסתיימים: בטאון "העדה" פרסם לאחרונה תחקיר הטוען כי מסמך שהופץ בחתימת הגאב"ד רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל, ממנו משתמע כי הוא מסכים לגיוס בני ישיבות לאימונים במשמר העם - הינו מזוייף. תגובה לתחקיר שהופיעה בבטאונו של פרוש, "המבשר", הצליחה להרתיח את העדה החרדית.

"בתוך דבריו הוא מודה שהינו מכיר את המסמך כ-20 שנה, ואינו מכחיש שמקור המסמך הוא מארכיון אגו"י", אמרו השבוע בבטאון העדה, ומצטטים את בטאונו של פרוש שכותב: "הוא לא נדלה כעת מהארכיון לפרסמו". לפי העדה: "הוי אומר, שאין להוציא מכלל אפשרות שהמסמך כן יצא מהארכיון של אגודת ישראל הירושלמית, רק לא בשביל לפרסמו, אלא למטרה אחרת, ונתגלגל הדבר וזה הגיע לפרסום. שאר גיבובי המילים המופיעים בתגובה - בנידון מי מקור פרסום המסמך - לא שולל את היות ארכיון אגודת ישראל מקור למסמך, וזאת מבלי לקבוע אם בעל התגובה הוא זה שפירסם זאת באופן אישי, או שפורסם ע"י אדם אחר שהיתה לו גישה למקור המסמך".

בשלב זה, טוענים בעדה החרדית כי "לידי כותב הטורים סופר התחקיר הגיעו עדויות על התעסקות פטרוני ארכיון אגודת ישראל ירושלים, בחודשיים האחרונים ויותר, באיומים בפרסום מסמכים היסטוריים נגדיים באם יתפרסמו חלק מהמסמכים ההיסטוריים שפרסמנו אך לפני שבוע בבטאוננו במסגרת התחקיר הנ"ל. דבר המביא להשערה שארכיון אגודת ישראל בירושלים הינו מקור גדול להדלפת מסמכים היסטוריים בענין גיוס בני הישיבות, אשר תכלית פרסומם ואו הדלפתם כעת הינה להכשיר את שרץ "חוק הגיוס"".

עוד מוסיפים בבטאון העדה כי "לא רק שבעל התגובה אינו מאשר אמיתותו של "המסמך ההיסטורי", אלא ישנה גם שתיקה כהודאה ש"המסמך ההיסטורי" עליו נסוב כל התחקיר, הינו מזוייף, ולפי מה שפרסמנו והוכחנו הרי הזיוף הוא בן 70 שנה, הרבה לפני שבעל התגובה ידע על קיומו של מסמך ההיסטורי. עובדת ידיעתו על קיומו של המסמך אינה הופכת אותו לאמת".

בהמשך תגובתם לתגובת "המבשר" טוענים העדה כי "המועצות הרבניות של המפלגות החרדיות "דגל" ו"ש"ס" לא התכנסו כלל לדון בענין חוק הגיוס המזעזע לפני אישורה בחודש כסלו תשע"ו. תמיכת נציגיהם חברי בית המינים החרדים היה רק על סמך הוראות יחידים".

עוד הם טוענים כי "המועצת של "אגודת ישראל" אשר כן התכנסה ואישרה לחברי בית המינים מטעמה לתמוך בחוק הגיוס, ואשר על התכנסות והחלטה זו התבטאה שרת המשפטים שתמיכת אגו"י בחוק גיוס זו היסטוריה, קיבלה את החלטותיה ללא שמיעת נציגי הצד השני כלל, וגם מבלי שהוצג להם על ידם חומרת המצב לאשורו".