אאא

בהמשך לתנופת החינוך היהודי שמוביל רבה של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר לכל שכבות הגיל, התבשרו רבני ושלוחי 'מדינות חבר העמים' על פתיחת "ישיבה לצעירים" חדשה במוסקבה.

ישיבה חדשה זו, מצטרפת לשלוש ישיבות חב"ד הקיימות כבר מזה שנים בבירת רוסיה בהצלחה רבה, והוקמה בעיירת "מלאכווקא" החסידית המפורסמת שבפרברי מוסקבה, בראשות ראש הישיבה הרב משה לערמן, בשיטת לימוד ייחודית ומתאימה בעיקר לבוגרי מסגרות החינוך הקיימות בערי רוסיה.

הישיבה הראשונה במוסקבה והוותיקה כיום ביותר ברוסיה, הוקמה בראשית פעילותו של הגר"ב לאזאר, לפני כשלושה עשורים, תחת השם "ישיבה גדולה תומכי תמימים - ליובאוויטש", בראשה עומד הרב מנחם מענדל גולדבערג, והיא מיועדת לנערים מקורבים ברוסיה.

הישיבה השנייה היא הישיבה לצעירים "ישיבת תומכי תמימים - ליובאוויטש", הממוקמת בשכונת איסטרה שבמוסקבה, ובה לומדים בוגרי תלמוד התורה "חדר מנחם - מוסקבה" ובני השלוחים והרבנים שברוסיה, בראשה עומד הרב מרדכי קליין, והיא נחשבת כיום לאחר הישיבות הטובות לצעירים, כאשר תלמידיה נבחנים על מאות דפי גפ"ת בגילם הצעיר.

הישיבה השלישית היא ישיבת "מכון ר"ן", ותלמידיה קובעים את לימודם בבית הכנסת "בלשוי ברוניא" שבמרכז מוסקבה וכן במתחם הישיבה בשכונת "ראמינסקי". בישיבה זו לומדים התלמידים ומתמחים בשחיטה, סופרות ושאר מלאכות קודש, בראשה עומד הרב יהודה שגב פרידמן.

הכפר 'מלאכווקא', זכה לארח את כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע, שהגיע אל המקום אחרי שחרורו בצורה פלאית וניסית מהכלא הרוסי.

היכל הישיבה
היכל הישיבה
הרב לאזאר בוחן את התלמידים
הרב לאזאר בוחן את התלמידים
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום לוי נאזרוב)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)
(צילום: אלי איטקין)