אאא

הערב (שני) הגיעה משלחת לבית מדרשו של הגר״מ מאזוז עם עוף המחלוקת, הרב זיהה את העופות כתרנגול 'הבלדי' המפורסם שאכלו כל עדות המזרח בחו"ל, וכי אלו ממש מה ששחט בצעירותו בהיותו בחו"ל.

הרב התפלא מה טענות המחמירים, "מאיפה המציאו את החומרות האלו, מספיק מחלוקות מכל דבר". הרב הוסיף כי בעבר לא הכרנו בכלל את הלבנים "כשהגענו לכאן לא הכרנו את הלבנים, וסמכנו על מסורת האשכנזים" שכידוע בעניין מסורות העופות די על פי ההלכה במסורת של אחרים.

המשלחת הראתה לרב את השינויים בעיניים ברגליים ובצוואר, והרב פסל את החששות ופסק כי אלו הם הנפוצים בחו"ל ואין בהם שום שינוי, ההבדלים הם כמו ההבדלים שיש גם בין בני האדם, בין צבע שער כזה או אחר.

בלשכתו הוסיפו כי ״הרב הזכיר את דברי 'הבית יוסף' על הגזירה שגזרו אומות העולם על היהודים שלא לעשות כפרות רק בלבנים, מוכח שאדרבא היו רגילים גם בשל צבעונים״.

הרב הסביר ״משמעות המילה 'בלדי' - פירושו תרנגול הגדל בעיר, בערבית 'בלאד' זה עיר, באלדי זה מהעיר. הרב אף הצטרף במקום לפסק הלכה חד משמעי שאין כל חשש בזה, אך גם לא לומר מאידך שגם הלבנים לא מהודרים. הכל טוב, ומהודר.