אאא

הכניסה של חברת שפיר לסקטור הנפט עלולה להיעצר כבר בשלב הבחינה המשפטית: שפיר הנדסה דיווחה הבוקר (ג') כי אתמול התקבל אצלה מכתב מטעם בא כח של טוביה לוסקין, אחד הגיאולוגים שניהלו את גבעות עולם, לפיו הוא מתנגד לכניסת שפיר לגבעות עולם.

לוסקין משמש, לטענת שפיר, כבעל עניין בשותף הכללי, וכי "בהליך אישור ההתקשרות במזכר ההבנות מצד השותפות והשותף הכללי נפלו פגמים מהותיים, בין היתר הואיל ולטענת מר לוסקין מדובר בעסקה שלבעל שליטה ונושאי משרה יש בה עניין אישי", מה שמוביל אותו למסקנה שלכאורה "מזכר ההבנות האמור חסר כל תוקף לגישתו ואינו מחייב את השותפות ו/או את השותף הכללי".

שפיר דיווחה השבוע על רכישה מותנית של כ-10% בשותף הכללי של גבעות עולם בסכום של כ-1.3 מיליון דולר, שעשויה להוביל בעתיד לרכישה של עד 25.1% בשותף הכללי ובהשקעה כוללת של עד כ5 מיליון דולר.

השלמת העסקה כפופה למבחנים כלכליים ומשפטים שתערוך שפיר, כאלה שנועדו לגלות האם היא יכולה להיכנס לעולם הפקת הנפט תחת אחזקות של השותף הכללי בגבעות עולם, שותפות שמפיקה בשנים האחרונוצ נפט ממאגרים בקרבת ראש העין.

משפיר נמסר: "מכתבו של לוסקין הועבר לבחינה משפטית וכי עמדה מסודרת בעניין תועבר לחברה בסיום הבחינה האמורה".