אאא

אבטחת מוסודת החינוך: "הסכם תקציבי עם הרשויות המקומיות אמור לספק מענה מלא לפער בין לוח החופשות במגזר הכללי לבין זה החרדי", כך הודיע השר לביטחון פנים גלעד ארדן, בתגובה לפנייתו של סגן שר החינוך מאיר פרוש.

פרוש פנה בדחיפות לשר לביטחון לפנים, בעקבות הפניות שהגיעו ללשכתו על ידי מנהלי המוסדות והסבו את תשומת לבו כי בהנחיות שפורסמו ע"י אגף הביטחון במוסדות החינוך שבמחוז החרדי, פורט לוח החופשות בימים בהם לא מתקיימים לימודים, אולם הלוח אינו תואם במדויק את ימי החופשות במגזר החרדי, וכדוגמא, שנת הלימודים לבנים נפתחה בראש חודש אלול, ולבנות בח' אלול.

בעקבות זאת דרשו מנהלי המוסדות שמשטרת ישראל תדאג לאבטחה בפער התאריכים שבין המגזר החרדי למגזר הכללי.

בעקבות הפנייה של פרוש, פנה השר לביטחון פנים לגורמים הרלוונטיים במשרדו, ולאחר בירור השיב כי בהתאם להסכמות שהתקבלו נחתם הסכם תקציבי בין מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים, בו הוסדרו ההיבטים התקצביים לישום ההסכמות בעניין העסקה רציפה במשך 12 חודשים בשנה של עובדי השמירה בבתי הספר.

במסגרת ההסכם ניתן שיפוי תקציבי לכלל הרשויות המקומיות לצורך העסקת מאבטחי מוסדות החינוך בחודשי הקיץ. הסדר זה, אמור לספק מענה מלא לפער בין לוח החופשות במגזר הכללי לבין זה החרדי, ובתוך כך גם לפתיחת שנת הלימודים המוקדמת במגזר החרדי.