אאא

עם תחילת זמן אלול נפתחה היום (רביעי) בירושלים ישיבה חדשה לצעירים, וזו כהמשך לתלמוד לורה ״תורת אימך״ אשר תעמוד תחת נשיאות הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון והגרי"ח קופשיץ מראשי ישיבת ׳פורת יוסף׳.

בפתיחת הישיבה השתתפו נשיאי הישיבה, צוות הרבנים והורי התלמידים.

הראשון לציון הגר"א בקשי דורון בירך את ההנהלה שימשיכו בדרכם המיוחדת וחפץ השם בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה. כמו"כ בירך את התלמידים שימשיכו להתעלות בתורה וירא"ש.