אאא

במסגרת מכירה פומבית שנערכת ביום חמישי השבוע ע"י "אסופה מכירות פומביות" נחשף מכתב היסטורי נדיר של מרן הגראי"ל שטיינמן מתקופת שהותו בשווייץ בזמן מלחמת העולם השניה.

המכתב, שנכתב בחודש אב תש"א מהערים "לוזאן" ו"בה", נכתב לכאורה בתקופה בה מרן נשלח ממחנות העבודה לאישפוז בבית החולים לחולי שחפת ב"לוזאן", בשל דלקת ריאות שעבר, אישפוז שבסופו של דבר הביא לשחרורו ממחנות העבודה.

לפי הידוע, מלווהו של מרן בבית החולים ביקש מחולה שחפת לירוק לתוך מבחנה של בדיקות של מרן, בכדי שיאובחן בטעות כחולה שחפת, אך הרופא לא קיבל את תוצאות המעבדה, ייתכן ומדובר במקרה זה המתואר במכתב. בסופו של דבר מרן שוחרר למרות זאת בשל חששם של מפקדי המחנה.

במכתבו של מרן שמופנה אל ידידו הגר"מ סולובייצ'יק פותח מרן בדיון כיצד ניתן לעזור לפרנסת ידיד שנשאר ללא פרנסה, כאשר הוא מבקש מהגר"מ לדאוג שיחזור ללמוד עם בנם של משפחת שטרנבוך בכדי שיהי לו ממה להתפרנס.

בהמשך מגולל מרן את הבדיקות שהיה על הפליטים בשווייץ לעבור בזמן מלחמת העולם, ככל הנראה כחלק מהתהליכים שנאלצו לעבור בדרכם למחנות העבודה שהפעילו השווייצים בשוויץ עבור הפליטים שהגיעו אליה בזמן המלחמה. הוא מציע איזו אפשרות לקבל איזשהו אישור רפואי ולהיפטר מהבעיות, אולם מביע את חששו לעשות את זה מחמת הסכנה, כאשר הוא מעורר כי יש בעיה אף בכך שכאשר מגיעים ייסורים אינו מפשפש במעשיו ומאריך לפרט כל כך שלפי חלק מהשיטות יש בזה עבירה על "ומלתם את ערלת לבבכם".

בהמשך מספר מרן כי היה לו נס, ולא היה צריך לטעון שיש לו בעיה רפואית אלא קיבל מכתב שבו אומרים שמאחר והוא מגיע מהעיר לוזאן, כנראה הוא חולה, ושמח מאוד שלא היה צריך לומר זאת אלא הם הציעו מעצמם את הבעיה.
בהמשך מרן אף משיב לו על הערה שהעיר לו בדברי תורה.

נוסח המכתב המלא:

"יום א' לסדר ראה תש"א לעזין
ברכה ורב שלום לך יקירי אהובי אלופי ומיודעי שליט"א

אחרי הברכה מכתבך קיבלתי וכפי הנראה היה לך בעת האחרון הרבה בטלים מתורה אשר זה באמת פסידא דלא הדר, ועכשיו הנני להודיעך מה ששמעתי היום ממר זואלביץ אשר בא היום לעזינה וסיפר כי מר וורשנער דחיקא לי' שעתא ומבקש מקום או עצות אחרות היאך להשיג פרנסתו, כי באמת כל הזמן קיבל מקרוביו באמריקע ואחר כך למד עם אברהם, אמנם עכשיו אין לו לא זאת ולא זאת והוא רוצה לידע אם ישובו משפחת שטרנבוך למונטרע או לא ישובו כלל, ואם ישובו אם יהי' לו ללמוד עמו כי אם ילמוד עוד עמו אז הוא יכול להישאר על זה הסמך, ואם לאו הוא רוצה לבקש איני יודע מה, בכן תראה להיוודע מזה ותשיב לי תיכף במוקדם האפשרי, והנני חושב להישאר כאן עד יום ד' ובכן אם תוכל להשבני שאקבל תשובתך ביום ד' בבוקר תכתוב על אדריסתי בלעזין, וגם אחרי כן אז תכתוב למונטרע ווילא סאנסוסי, או תוכל לכתוב בענין זה למר זיחלוביץ למונטרע ג"כ על אדריסת סאנסוסי, הכלל תעשה כחכמתך להיודע מבלי שתרגיש כי זה בא מצדי, כי מסתמא לא ירצה שתרגיש ותעשה מחמת זה שינויים בחפצה ורצונה, אם אפשר שאל תשים לב לזה, עכ"פ כבר תראה מה לעשות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

....נקרא להיבחן ביום ו' העבר, אמנם שלח תעודת רופא..... זמן הקריאה ומר יבנר (?) יעצו לזה כי הוא רוצה לעשות כזאת, הוא שלא לו היום שכך (?).... חולה בגיל (?) והוא ייתן זה לבית החולים לבחון ואח"כ כשיקבל התוצאה יביאה ע"ז להרופא ויעשו כי הדבר בסכנה גדולה מ"מ אקווה כי זכות התורה וזכות אבותיו יסייעוהו ומן השמים ירחמו עליו, והנה לי כבר יש כזאת מאמבולאטבוריום איך שעשיתי אצלם כזאת אף שלא נתתי כלום לא שלי ולא של אחר, עכ"פ איני יודע מה אעשה, כי אפשר שאשלח זאת להצנטעראל לייטונג ביחד עם מכתב מהד"ר רוללאק ואקוה כי עי"ז אתפטר לגמרי ולא אצטרך להבחן, או אפשר שלא אעשה זאת עכ"פ רבות מחשבות ומה שיהיה הוא יהי' הישר והטוב, אל תדאג עבורי כידוע טבעי שאיני מצטער מכאלו ומכיוצא בהם והנה חשבתי כי אפשר שאין זה נכון כי הלא כשנותנים יסורים לאדם ואינו מפשפש במעשיו הלא עוברים על "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא כו'" [-מרן במכתבו עבר שורה בשל חשש הלכתי של חיוב "שרטוט" כשכותבים פסוק] ולפי שיטת הסמ"ק הוא במנין המצות, ואפשר דגם היכא שאינו מרגיש עכ"פ מן השמים בוודאי עושין זאת כדי שיפשפש במעשיו, נמצא דכשאין מפשפשין כך עובר ע"ז [על זה] כלא הי', אפשר דעוברים על הנ"ל. דוד מסתמא יהי' כאן, כי אם יהיה' בכדי שיעשו אפשר שירצה מר יבנר שיבוא לילך עמו אל הרופא לקחת תעודה גם עבורו, ואצלי עדיין אין הדבר ברור אם אשתמש בכלל בהדברים הנ"ל, ואפשר שאקבץ כאן האיפונטהאלט לגמרי. הכלל הרבה מחשבות ובכולם איני ממתין באמת רק הכל בידי שמים וכו'.

כאן נפתח קטע חדש במכתב עם עדכון: "ואני נמצא כעת בבע, יום ד' לסדר ראה תש"א" בינתיים נתחדשו הרבה דברים לטובה והנה קיבלתי מכתב מהצענטראל לייטונג כי היות שאני נמצא בלעזין אפשר שאני חולה ואם הדבר כן הם מבקשים שאשלח להם תעודת רופא ממצב בריאותי כהיום, ובמה אודה לה' על חסדו כי גבר עלי כי באמת לא הזכרתי שום דבר מבריאותי והם בעצמם מבקשים כזאת, ואקווה כי אשיג תעודה והקב"ה יטיב חסדו לגאלנו ונודה לשמו כי גמל חסדו עלינו והוציאנו למרחב, אני ממהר כי כאן נמצא כעת מר ברלוביץ' גם מר אטלאס הקטן הם כעת בההכשרה והם כעת בבית מר דונבוים (?) ואפשר אם לא ישלחו היום המכתב אז אפשר שאכתוב לך מכתב בפרטות יותר כל העצות שחשב מר יבנר לעשות נודע שהם מסוכנים ביותר וכבר נדחה עצתו מכל וכל כי עשינו איזה בחינות דהיינו שהייתי אצל רופא עם האנאליז (איבחון) והוא אמר שאין זה כן טעות כי הוא רואה ע"י הדורכלויטומג (כנראה שם של מכשיר רפואי) שא"א להיות שהאנאליז יהי' אמת וב"ה כי ניצלתי שלא יחשדני למזייף ואי"ה כשנתראה אספר לך מהכל.

מה שכתבת לעיין ברמב"ם פ"א מה' כלאים הל' ג' מסתמא כוונתך למה שכתב הר"י קורקוס או אפשר שכוונתך לדבר אחר, כתוב למה כוונתך. פרוש בשלו' למשפ' שטרנבוך, תודה לאברהם עבור הדר"ש שכתב לי.

אסיים בברכת כל טוב אהרן לייב".

כאמור המכתב עומד למכירה במסגרת אסופה מכירות פומביות והמחיר ההתחלתי להצעות לרכישתו הוא בסך 500 דולר.