אאא

בדור האחרון ניתן לציין שני חידושים טכנולוגיים ששינו באופן דרמטי את עולמנו, הלוא הם האינטרנט והסמארטפון. האינטרנט הנגיש לכולם את המידע בכל תחום ובכל שפה ואפשר לכל אדם להגיע לכל דבר וליצור קשר עם אנשים בכל העולם, והסמארטפונים סיפקו לאדם את היכולת לעשות את כל הדברים הללו בכל זמן ובכל מקום. אין ספק שהעולם לאחר שני החידושים הללו, שונה לחלוטין מהעולם שקדם לו.

כדרכם של חידושים ושינויים, העולם נדרש להתמודד עם סכנות ואתגרים חדשים הכרוכים בהם. האינטרנט והסמארטפונים הם כלים רבי עצמה, והם עלולים לגרום לנזקים רבים בגשמיות וברוחניות ולהוות כלי שרת בידי גורמים שליליים שונים. כשמדובר בקהילה החרדית ששמרה על עצמה באמצעות הסתגרות חברתית ותרבותית, הסכנות והאתגרים הללו קשים שבעתים.

בעולם החרדי הוכרז מצב חירום, ומזה כשני עשורים מתנהל מאבק חריף כנגד האינטרנט בכלל וכנגד הסמארטפונים בפרט. לשם כך נרתמו גדולי התורה היראה והחסידות, ראשי ישיבות, רבנים, מחנכים, מנהלי מוסדות, אנשי תקשורת, פעילים ציבוריים מקומיים ועוד גורמים שונים, ונראה שמעולם לא היה בציבור זה נושא שנרתמו אליו כל כך הרבה כוחות למשך זמן כה ארוך.

במבחן התוצאה, נראה שככל שמדובר בדור החרדי הצעיר, מדובר במלחמה חסרת סיכוי. הנגישות של הדור החרדי הצעיר לאינטרנט היא גדולה ביותר, וגם בקרב תלמידי הישיבות והכוללים הטובים ביותר מדובר בשכיחות גבוהה מאוד של גישה לאינטרנט. בנוגע לסמארטפונים התמונה בהחלט שונה, אבל עדיין נראה שבקרב אלו שאינם מיושבי בית המדרש מדובר באחוזים גבוהים של משתמשים.

לפני 13 שנים השתתפתי בכינוס של ראשי ישיבות ומשגיחים בראשות גדולי התורה והחסידות, שנועד לאסור על תלמידי ישיבות את השימוש בטלפונים סלולריים גם ללא גישה לאינטרנט. בכינוס זה הוגדרו החידושים הטכנולוגיים השונים כ"מעשה שטן", וכמדומני שעד היום ההסברה בנושאים אלו היא בגישה זו. על פי גישה זו, המשתמשים באינטרנט ובסמארטפונים נפלו למעשה ברשתו של השטן והתקנה היחידה עבורם היא להתנתק מהם.

בעולם כולו מודעים כיום לסכנות הרבות הכרוכות בחידושים הללו, ונעשים מאמצים רבים ללמוד לעומק את הסכנות הללו ולהתמודד אתם, ונראה שבנקודה זו עלינו ללמוד מניסיונם של אחרים. עלינו להכיר בכך שגם אם מי שאיננו נזקק לחידושים הללו קדוש ייאמר לו, הרי שעבור כל מי שנזקק להם נדרש חינוך ואימון כיצד להשתמש בהם בזהירות מרבית. הכלים הללו מסוכנים לא פחות מכלי רכב, וכשם שלא יעלה על הדעת לאפשר לנער לנהוג ברכב ללא שיעורי נהיגה ורישיון, כך לא יתכן שמיטב בנינו ובנותינו ישתמשו בהם ללא הכנה מינימלית.