אאא

בשנים האחרונות פשוט מנהג חדש כי נשים לא עונדות תכשיטי זהב בראש השנה וביום הכיפורים וכן גברים שאינם עונדים שעוני זהב, זאת בטענה כי זה "מזכיר את חטא העגל".

אך הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, פוסק כי אין לדבר מקור וכי לנשים וגברים מותר לענוד תכשיטי ושעוני זהב ביום הדין.

הרב נשאל לאחרונה: "שעון יד, שהרצועה שלו רובה כסף, יש עליו פסים מזהב, האם יש ענין לא ללבוש אותו בראש השנה ויום כיפור, מכיוון שזהב מזכיר חטא העגל?".

הרב השיב בצורה חד משמעית: "לובשים תכשיטי זהב בין גברים בין נשים, בין בראש השנה ובין ביום הכיפורים. רק הכהן הגדול, ורק ביום הכיפורים, ורק כשהיה נכנס לבית קדש הקדשים היה פושט בגדי זהב. אנא אל תוסיפו דמיונות".

מנהג נוסף שהתפשט לאחרונה הוא עלייה לציון הרשב"י בראש השנה, כאשר מאות חסידי ברסלב שוהים במהלך הימים הנוראים במירון. הרב השיב לשאלה בנושא וכתב: "יש עדיפות להתפלל ליד הבית בנחת ובשלווה, ולאכול בבית".