אאא

המדינה הגישה היום (שלישי) לבג"ץ הודעה משלימה מטעם המשיבים בעתירות הנוגעות למתווה הכותל.

בהודעה נאמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שקל את מכלול נסיבות העניין והחליט שלא להביא את סוגיית מתווה הכותל לדיון נוסף בפני ממשלת ישראל.

עוד נאמר בהודעת המדינה, כי "אין לראות בהחלטה להשהות את מתווה הכותל משום חזרה מהבטחה שלטונית בעלת תוקף משפטי מחייב". המדינה מציינת, כי מדובר בסוגיה מובהקת של מדיניות, אשר על רגישותה ומורכבותה אין צורך להרחיב. "לממשלה מסור מטבע הדברים שיקול דעת רחב באשר לאופן הסדרת הנושא, בכפוף כמובן לחובות מכוח הדין".

"בנסיבות אלו" סבורים בפרקליטות, כי "לטעמם של משיבי המדינה, לא נפל כל פגם בהחלטתה של ממשלת ישראל להורות על השהיית יישומה של החלטה 1075, שהתקבלה כאמור על יסוד עמדתם של חלקי משרי הממשלה, כל עוד פועלת המדינה בהתאם לחובות המוטלות עליה מכוח הדין".

"לפיכך, סבורה המדינה שיש לדחות את שלוש העתירות", סוכם בתשובה.