אאא

במשך שעות נמשכו ההכנות הרבות בערב ראש השנה במרכז היהודי ובית הכנסת "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, לקראת קליטתם של המתפללים הרבים, במגוון גדול של מניינים וסעודות חג, לפי שפות, גילאים וקבוצות.

המניין הגדול נערך בראשות רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר, כאשר עם סיום התפילה, העניק לכל המתפללים ברכה אישית עם תפוח ודבש, רימון ולוח כיס ברוסית לשנה החדשה.

לפני התיבה עבר החזן הראשי ר' דוד קייטאק, ושלושת הימים של שני ימי החג והשבת שאחריו, עברו בהתרוממות הרוח.

בימים אלו שוקד צוות הגבאים המסור לקראת יום הכיפורים, להגעתם של מספר גדול של מתפללים, בד בבד, הסוכה הענקית לכאלף סועדים, נבנת כבר גם בימים אלו לקראת חג הסוכות.