אאא

במעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין נערך מעמד יסוד 'איחוד בני הישיבות' בבני ברק ובפתח תקווה.

רבני הקהילות חברי איחוד בני הישיבות בני ברק, בהם מתקיים חיזוק לימוד התורה ופעילות של התעלות רוחנית לבחורי הישיבות בימי בין הזמנים, בהם הגאון רבי יהודה אריה שוורץ, הגאון רבי ישראל אולמן, הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג, הגאון רבי מרדכי רבינוביץ ר"י אור ישראל, הגר"א גוטפריד, הגאון רבי מנחם קליין, הגאון רבי צבי ראם והגרי"מ ויסנשטרן מר"י בית מאיר נכנסו אתמול יחד עם מ"מ ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, סגן ראש העירייה מנחם שפירא, מנכ"ל ארגון תודעה ישראל משה פרידמן, הרב מנחם שוורץ מנהל אגף חינוך חרדי בעיריית פ"ת, חבר מועצת העיר פ"ת אליהו ברוכי, וגבאי בתי הכנסת אל מעונם של גדולי ישראל ליסוד ארגון חדש.

הרבנים, שליחי הציבור והגבאים נכנסו למעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', לקבלת עצתם וברכתם לדרכו של הארגון שיחל את פעילות בין הזמנים הקרוב במעמד לחיזוק תלמידי הישיבות בעיר התורה שיתקיים בשבוע הבא, י"ב בתשרי, באולם האודטוריום רמת אלחנן, בהשתתפות כל רבני הקהילות ותלמידי הישיבות, וזאת לאחר שגבאי הקהילות התכנסו למטרה זו להפוך את הקהילות למקום הבית הרוחני של התלמידים ואשר בקהילה עצמה ירגישו תלמידי הישיבות התעלות גם בימי בין הזמנים וביומי דפגרא.

הגרי"א שוורץ רבה של קרית הרצוג הביא בפני גדולי ישראל את הצורך הגדול בשמירת צביון התלמידים בימי בין הזמנים תחת המעטפת של הקהילות לצד פעילות מותאמת לבני ישיבה, ערבי חיזוק והתעלות.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בירך וחיזק את רבני הקהילות והגבאים הפועלים להצלחה וחיזוק התלמידים.

הגר"ג אדלשטיין ציין כי "גדול המרובים העושים" והוסיף: "ההתאגדות של בני התורה בני הישיבות זהו דבר חשוב ועל העושים לדאוג שהכל יתנהל בהכוונתם של רבני הקהילות".