אאא

לאחר שנים של מתיחות, נפגשו הערב (רביעי) לראשונה נשיא מועצת חכמי התורה הגאון חכם שלום כהן, ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי מאיר מאזוז והראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר. בפגישה משתתפים גם חברי מועצת חכמי התורה הגאון הרב שמעון בעדני והגאון הרב ראובן אלבז. 

מדובר במפגש פסגה ראשון בין הרבנים, שמתקיים לראשונה מזה מספר שנים של מתיחות גדולה בין הרבנים, זאת מאז הבחירות האחרונות לכנסת. 

מפגש הפסגה הופך לצעד נוסף ודרמטי ב'שלום הספרדי'. על המפגש הדרמטי עמל בשבועות האחרונים ר' אייל משיח, שהחל את תהליך השלום עם הגר"ש עמאר והגר"ש כהן. המפגש התקיים בביתו בנושא הקמת המקוואות באמצעות עמותת 'אורם'. 

דבר בואו של הגר"מ מאזוז נשמר בסוד עד לרגעים האחרונים, זאת בניסיון למנוע ממקורבים לחבל במהלך. רק עם הגיעם לפתח תקווה, נודע לחלק מבכירי החצרות על המפגש הדרמטי. 

מאחורי הקלעים, מדובר בהובלת סדר היום הפוליטי של ש"ס בחצרו של הגר"ש כהן, שכן חלק מהפגישה הערב בוצע בתיאום מלא עם הבית ב'העיר העתיקה'.