אאא

ראש ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים, הגאון רבי חיים אריה חדש, פרסם היום (חמישי) תקנה אותה הוא מנסה להטמיע בקרב בחורי הישיבה דווקא בערב יום כיפור.

לפי הודעתו, תלמיד ישיבתו שיחזיק ברשותו טלפון שאינו כשר, אסור לו מעתה והלאה לישון או לאכול בישיבה, ואם כן יאכל ויישן - הינו לא פחות מאשר גזלן.

וכך הוא כתב בין היתר במודעה שנתלתה בלוח המודעות בישיבה: "באם חלילה יש מי שמחזיק ברשותו מכשיר כזה, אפילו אם אין ידוע לשום בריה בעולם אלא להשי"ת לבדו, הרינו להודיעו כי אין לו רשות לאכול או לישון בישיבה, ללא שום הוראת היתר".

"וידוע שעוון גזל עלול ח"ו לעכב התפילה ביום הכיפורים", מסיים הגרח"א חדש.