אאא

ביום הכיפורים התפללו מאות בני ישיבת סלבודקא ומאות אברכים מבוגרי הישיבה בהיכל הישיבה יחד עם ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש.

במנין שחרית היה חזן הרב יצחק גפן ובמוסף הרב שלמה אידלשטיין, במנחה הביאו לראשונה חזן צעיר מבוגרי הישיבה, הרב משה ארנפלד ובתפילת נעילה ניגש הגאון רבי בן ציון חדש. יצוין כי ההפסקה בין מוסף למנחה היתה כעשרים דקות בלבד.

השנה, לאחר עשרות שנים, כובד ראש הישיבה הגרמ"ה הירש במפטיר יונה, זאת לאחר שבמשך שנים רבות כובד הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ בעלייה זו, אך השנה עזב את המניין בישיבה ביום הכיפורים, לאחר שבשנה שעברה עזב את המניין בישיבה בראש השנה.

הגרי"י קלמנוביץ היה נוהג להתפלל בקביעות מזה עשרות שנים במנין הגדול בישיבת סלבודקא ואף קיבל ביום כיפור את העליה של 'מפטיר יונה' במנחה.

לפני מספר שנים, כשהתחיל הפילוג בציבור הליטאי, הרב קלמנוביץ הזדהה עם צד מסוים במחלוקת. בישיבת סלבודקא שקלו מה לעשות, אך קיבלו הוראה ברורה מראשי הישיבה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שלא לזרוק אותו מהמנין ושלא להפסיק לתת לו עליה.

בשנה שעברה עזב הרב קלמנוביץ מעצמו את המנין בראש השנה והשנה הוא אף עזב את המנין הגדול בישיבת סלבודקא היכן שהתפלל עשרות שנים גם ביום כיפור, ובעקבות כך כובד הגרמ"ה הירש בעלייה.