אאא

מחזה מרהיב עין נגלה בכל אחד מימי חול המועד בשעות הצהריים לעוברים ושבים ברחוב חזון איש בבני ברק.

מידי יום בשעה 13:30 התמלא הרחוב על יד פתח הבית ברחוב חזו"א 5 באלפי יהודים מכל גווני הקשת ומכל העדות והחוגים שהגיעו להתברך ולאחל ברכת מועדים לשמחה למנהיג הדור מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן.

עמדו שם צעירים בני תשחורת לצד ישישים עטויי שיבה, תלמידי ישיבות לצד בעלי בתים, חסידים ומתנגדים ובני עדות המזרח, כולם ביקשו לחזות בפני צדיק הדור מנהיגן של כלל ישראל ולהתברך מפיו.

היה זה ציון של נס ופלא כאשר לאחר שנה לא פשוטה רוויית מתח ורגעי דאגה וחרדה לבריאותו של מרן ראש הישיבה באותם ימים של אישפוז זכו הכל כעת להודות על הסיעתא דשמיא שמרן ראש הישיבה שב בחסדי השם לאיתנו.

בכל אחד מימות החג נכנסו אלפים לברך ולהתברך כאשר כל אחד עובר ביחידות לפני מרן ראש הישיבה שמשיב בקולו "א גוט מועד" ובסך הכל עברו בכל ימי החג רבבות מעמך בית ישראל שזכו לחלות את פני מרן הגראי"ל לאחר תפילות ימי המועד.

לצד עמך בית ישראל הגיעו אל הבית לשכת הגזית רבנים ראשי ישיבות דיינים ועסקנים להתייעץ ולקבל את ברכת מרן ראש הישיבה לחג הסוכות.

בליל שמחת תורה זכו בני הבית שהתפללו במניין המצומצם לשמוע את קולו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שאחז בספר התורה בידיו וכובד בהקפה ראשונה, ואמר בקול, שנשמע בבירור: "אנא השם הושיעה נא".

עיני כל המתפללים דמעו באותם רגעים מהתרגשות ושמחה על כך שזכו לחזות בנס של ממש ולראות את 104 שנות התורה שמחים בכבודה של תורה.

למחרת כובד מרן ראש הישיבה ב"חתן תורה" וזכה לעלות לתורה ובכך העצים את ההתרגשות של המתפללים שזכו לקחת חלק בתפילה.