אאא

"חשוב מאד לדבר עם הילדים על יראת שמים, ועל גיהינום וגן עדן, ולחנכם ליראת העונש, וגם לדבר איתם על בריאת העולם, על אדם הראשון, ועל המבול, וכל ענייני האמונה. מה שיותר דברי אמונה, זה זיכוי הרבים עצום. ומה שמחנכים בגיל הרך, נכנס ונשאר בלב, וזהו היסוד הכי טוב שיכול להיות, יסוד של יראת שמים", כך עורר השבוע הגאון רבי גרשון אדלשטיין במשא חינוך מיוחד למחנכי ת"ת "אהל תורה" בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, העומד תחת נשיאות המרא דאתרא הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

מלמדי הת"ת זכו לשעה של קורת רוח במעונו של הגר"ג אדלשטיין, בהשתתפות מנהל הת"ת הרב דוד גולדנטל והמנהל החינוכי הרב חיים נודלר ועשרות המחנכים, במהלכה השמיע בפניהם ראש הישיבה דברי חיזוק, הדרכה והכוונה בדרכי ההנהגה עם תלמידים, ואף הועלו ונידונו שאלות רבות הנוגעות לעבודת הקודש של המחנכים.

בפתח השיחה אמר הגר"ג כי הוא כבר מכיר את הת"ת והנהלתו מזה שנים רבות שזוכים לסייעתא דשמיא ומעמידים תלמידים מצוינים בתורה ויר"ש, כאשר כידוע אף נכדיו זכו ללמוד ולהסתופף בין כותלי הת"ת.

רבי גרשון הזכיר בדבריו ממרן החזו"א זצ"ל, כי "תלמיד מושפע מהנהגתו של המחנך, ומתנהג באותה ההנהגה שהוא רואה אצל המחנך, ולמשל אם התלמיד רואה שהמחנך כועס, הרי הוא חושב שכעס זה דבר מותר, ומתחיל גם הוא לכעוס, ואפילו אם באותו המקרה הייתה סיבה מוצדקת לכעוס, התלמיד אינו מבין, וחושב שכבר מותר לכעוס.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים


"ובאמת הכעס גם אינו מוסיף כלום בהשפעה על המתחנך, רק יכול להיות שיגרום פחד, אבל משמעת של פחד איננה משמעת! לפעמים יש מקרים מיוחדים שיש בזה צורך אצל ילד יחיד, שלא יתחצף, אבל בדרך כלל משמעת שמטילים פחד על הילדים אין בה שום תועלת".

לאחר מכן הועלו ונידונו בפני ראש הישיבה שאלות רבות הנוגעות לדרכי החינוך. בין היתר שאלו המלמדים, אלו עונשים אפשר לתת לילד שמתחצף? והשיב הגר"ג: "לא עונש, אפשר לקרוא לו לחדר אחרי השיעור, ולומר לו, הרי אתה ילד טוב מאד, ואתה מזיק לעצמך, שאתה עושה לך שם רע, למה לך זאת, הרי אתה בעל מידות טובות, ויש לך כישרונות, ומדוע אתה גורם שם רע לעצמך? - לדבר איתו באופן שירגיש שרוצים את טובתו, ומרחמים עליו, והוא יבין זאת, שלא כדאי לו לעשות שם רע לעצמו".

המלמדים הוסיפו ושאלו: "ואם מדברים איתו וזה לא עוזר?", והשיב הגר"ג: "לא יתכן שזה לא יעזור, זה מוכרח לעזור! אם הילד מרגיש שהרבי מדבר איתו מתוך ידידות, ומרגיש שהרבי באמת אוהב אותו, הוא מקבל את הדברים".