אאא

במסגרת החוק בישראל, חייבים, אשר עומדים בפני מספר תיקים בהוצאה לפועל מעמידים בסכנה את חרותם לטוס לחו"ל. באפשרותו של הרשם בהוצאה לפועל להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר אינו מאפשר לחייב לעזוב את גבולות מדינת ישראל. הצו נועד למנוע מצב בו החייב יעזוב את ישראל על מנת שלא להתמודד עם חובותיו, ובכך יסכל את אפשרות גביית הכספים ממנו. מעבר לכך, הוצאת הצו מהווה את אחד ממנופי הלחץ המופעלים על חייבים על מנת להסדיר במהרה את חובותיהם.

נסיעת עבודה

אולם הגבלת החייבים ביציאה מן הארץ עלולה להיות בעייתית ואף קריטית שהרי לא פעם במסגרת עבודתו או עסקיו של חייב הוא מתבקש לצאת לנסיעות עבודה ועסקים, אשר מהווים חלק אינטגרלי ומשמעותי במסגרת העבודה בה הוא פועל, וכמובן שהדבר גם משפיע על יכולתו לכלכל עצמו. חשוב להבין כי הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ לחייב, שמסגרת עבודתו ועסקיו מצריכה טיסות לעיתים קרובות, פוגעת בעצם בנושים וזאת בשל העובדה שהגבלה זו מצמצת את יכולתו לספק הכנסה מתמדת ורציפה ובכך לפרוע חלק מחובותיו. על כן, במקרים כאלו ניתן יהיה להראות ביתר קלות לגורם השיפוטי אשר עתיד להחליט בבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, את הכדאיות שתצמח בכך שיאפשרו לאותו חייב לצאת מהארץ.

פיקוח נפש קודם לכל

מעבר לכך, קיימים אף מקרים הומניים ורפואיים שחשוב והכרחי להתחשב בהם. לא פעם, הזדקקותו של חייב בטיסות לחו"ל נוגעת למצבו הרפואי או למצב רפואי של בן משפחה קרוב, אשר לו מוענקים טיפולים רפואיים בחו"ל. ביצוע של צו עיכוב יציאה מן הארץ לחייב הזקוק לטיפולים רפואיים בחו"ל עלול לסכן את מצבו הבריאותי.

הקושי הגדול מתחיל כאשר לחייב יש מספר תיקים בהוצאה לפועל, והוצאו נגדו מספר צווי עיכוב יציאה מהארץ. במצב כזה, יהיה מאוד קשה ומורכב להוציא את החייב מהארץ, ובהחלט ניתן לומר שלניסיון זה, סיכויים מאוד נמוכים. מדוע? היות ובמצב זה על החייב לשכנע, לא רק רשם אחד, אלא עליו לשכנע כל אחד מאותם רשמי הוצאה לפועל אשר הוציאו נגדו את צו עיכוב היציאה מהארץ, כאשר שאבסורד הוא, שהיה והחייב יצליח לשכנע את מרבית רשמי ההוצאה לפועל, אך מספיק שאחד מהם לא השתכנע והסכים לבטל את צו עיכוב היציאה, והחייב לא יצא את הארץ. כלומר במצב זה, ניתן לומר, שהסיכוי להצליח לגרום לכך שהחייב יצא מהארץ, הוא אפסי, אך יש לכך פתרון. 

במצב המתואר לעיל, ישנו סיכוי גדול יותר לזכות בביטולו של צו עיכוב יציאה מן הארץ בהליך של פשיטת רגל. במצב זה, בו החייב בחר בהליך פשיטת הרגל, מהווה מסר משמעותי מצידו כלפי המדינה, בית המשפט והנושים שנכון הוא להשיב חלק ניכר מחובותיו. נכונותו של החייב בהליך פשיטת רגל לפעול להשבת החובות ולצד זה, הרצון של המערכת לסייע לו לשקם את חייו, מאפשרת לו ליהנות מגישה סלחנית ומאפשרת יותר.

בהליך פשיטת רגל, ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ אינו מצוי תחת החלטתם של רשמי ההוצאה לפועל אלא נתונה להחלטתו של שופט בית משפט מחוזי, שבמעמדו ובראייתו שוקל שיקולים נוספים, רחבים יותר, מערכתיים, הנוגעים בעיקר לשיקום החייב. במצב זה, מול שופט בית משפט מחוזי, החייב יכול בעזרת עורך דינו להציג את הסיבות שבגינן יש לקבל את בקשתו לביטול צווי עיכוב היציאה מהארץ היות ולמשל נסיעות אלו לחו"ל מאפשרות לו ליצור הכנסה או שמדובר כאמור במקרים הומניים ורפואיים.

על מנת להביא לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליך פשיטת רגל על החייב, יחד עם עורך דינו, לשכנע את השופט שנסיעותיו לחו"ל מהוות גורם מזרז וחיובי ביצירת הכנסה מתמשכת ובכך יוכל להשיא את קופת הכינוס. דבר אותו רוצים יותר מכל הנושים בתיק. כשעורך דינו של החייב משוכנע שבקשותיו של החייב לצאת לחו"ל הן בעבור הנאה וחופש ולא בעבור סיבות הכרחיות וחשובות יציע לחייב להימנע מבקשה שכזו, שלבטח לא תיראה בעין יפה על ידי השופט.

במהלכו של תהליך מורכב זה, על החייבים לנהוג ולפעול באופן הוגן וענייני בכל הנוגע לבקשתם לביטול צו העיכוב. במקרים ובהם דרישת החייבים לביטול צווי העיכוב יציאה מהארץ הינה דרישה עניינית ומתבקשת נוכח הנסיבות, עליהם להכיר בחשיבות הרבה בבחירת הדרך שבו נעשית הפנייה במסגרת הליך פשיטת הרגל וזאת בעזרתו ובליוויו של עורך דינם.