אאא

בשכונה החרדית סטמפורד היל שבלונדון, ביקשה בסוף השבוע האחרון תלמידת בית הספר לקבל חבילה בחנות המעניקה שירותי משלוח מקוון.

לפי עדות הנערה, במסגרת השלמת פעולת העברת המשלוח, במהלך הענקת השירות, הפסיקה המוכרת לטפל בה ועברה להעניק שירות ללקוחות אחרים.

בשלב זה ביקשה הנערה לקבל לידיה את הקבלה, אך נדהמה לשמוע את תשובת המוכרת. "תהיי סבלנית, היהודים אחרונים בתור", היא אמרה הה.

הנערה, שכמובן נפגעה עמוקות מההערה הפוגענית, עדכנה את ארגון 'השומרים' המקומי באירוע, וזה מצדו דיווח על כך למשטרה המקומית ולארגונים העוסקים במאבק נגד אנטישמיות.