אאא

מעל ל-200 עובדות, גננות וסייעות מעמותת "נשי אגודת ישראל" המפעילה כ-50 גני ילדים בבני ברק, פתח תקווה, אשדוד, ראשון לציון וגני תקווה התאגדות בהסתדרות

העובודת התאגדו על רקע רצונן להסדיר ולשפר את תנאי העסקתן. מהלך ההתאגדות מלווה על ידי החטיבה החרדית של ההסתדרות.

במכתב שנשלח להנהלת העמותה על ידי מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות עמיחי סטינגר, נכתב כי למעלה משליש מהעובדות חתמו על טפסי ההצטרפות לארגון היציג.

לצד זאת נכתב כי ברצונה של ההסתדרות להיכנס להליך הידברות ומשא ומתן עם ההנהלה בנושאים הנוגעים לתנאי העסקת העובדות, וזאת במטרה להגיע להסכמות אשר יעוגנו בהסכם קיבוצי בין הצדדים.

בהסתדרות מציינים כי הרב מנדל שפרן נתן את ברכתו למהלך ההתאגדות של העובדות.