אאא

לרגל יום הילולת ראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, חושף "כיכר השבת" כתב יד מהקדשה של הגר"י צדקה למקובל הגאון רבי שלום לופס זצ"ל, רבה של עכו.

מדובר בהקדשה שכתב הגר"י צדקה לחבר ילדותו הגר"ש לופס על ספרו 'קול יהודה' דפוס ראשון, בעת ביקורו בעיר עכו.

בהקדשה כותב הגר"י צדקה: "מזכרת אהבה לידידנו היקר והנכבד רודף צדקה וחסד ורב פעלים לתורה ולמצוות, הרב הגדול מעוז ומגדול כבוד מורינו הרב רבי שלום לופס שליט"א, רב העיר עכו. יהי ה' עימו ויצליח בכל מעשיו להגדיל תורה ולהאדירה אמן. ידידו ומוקירו עוז יאודה ש צדקה".

ההקדשה תפורסם בקרוב בסדרת הספרים כתבי רבי שלום לופס זצ"ל.

יצוין כי בשעות אלו אלפים עולים לציונו של הגר"י צדקה בבית העלמין 'סנהדריה' בירושלים. הבוקר עלה בנו הגאון רבי משה צדקה יחד עם קבוצת מתלמידיו הלומדים עמו מידי בוקר לאחר תפילת השחרית.