אאא

בחסדי שמיים לאחר שבוע של אשפוז שוחרר הבוקר (ראשון) מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן מבית החולים' מעייני הישועה' לביתו ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.

לאחר התייעצות רפואית הבוקר הוחלט כי לאור השיפור המשמעותי במצבו הבריאותי של מרן ראש הישיבה ניתן לשחררו לביתו להמשך תקופת החלמה.

מרן ראש הישיבה אושפז כזכור לאחר שסבל במהלך מוצאי השבת בשבוע שעבר מחולשה ומחום ובעצת רופאיו פונה לבית החולים לבדיקות מקיפות.

בסיומן של הבדיקות הוחלט על אשפוזו של מרן במחלקה לטיפול נמרץ, שם שהה במהלך השבוע לאור חולשתו.

יצויין כי מרן הגראי"ל שהה כל העת בהכרה מלאה והתפלל יחד עם בני משפחתו מקורביו בחדרו. גם במהלך השבת האחרונה מרן התפלל את תפילות השבת בחדרו שבמחלקה לטיפול נמרץ.

מקורביו מציינים כי "בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קבל בביתו של מרן". עוד נמסר כי "מרן עדיין זקוק למנוחה הציבור מתבקש שלא להפריע".

בני ביתו של מרן הודו לצוות הרפואי ביחידה לטיפול נמרץ ובראשם לפרופ' אליהו סורקין שטיפלו במרן במסירות רבה והביאו בסייעתא דשמיא למצב רפואי המאפשר את שחרורו. כמו כן הם הודו לרופאו האישי פרופ' אברהם וינברגר על מסירותו וכן להנהלת  מעיני הישועה בראשות המנכ"ל הרב שלמה רוטשילד וכל צוות בית החולים.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.