אאא

תלמידי הישיבה העריקים מישיבת פוניבז' ששוחררו אמש (שני) מכלא 6 לאחר שנעצרו בהפגנות 'הפלג הירושלמי' והועברו לכלא צבאי - התקבלו על ידי עשרות מחבריהם בשירה וריקודים שנמשכו שעה ארוכה.

לאחר מכן ליוו אותם חבריהם אל רבני הישיבה הגר"ש מרקוביץ, הגר״א דויטש, הגר"י זלושינסקי, הגרא"א דסלר והגרא"ז גרוסברד, ששיבחו אותם על עמידתם האיתנה.

משגיח הישיבה הגרא"א דסלר אמר כי הם זוכים לקדש שם שמים באמת, "אל תתייחסו למקררים והמלעיזים כי אתם זכיתם לקדש שם שמים בגופכם שזו זכות עצומה".

הרב דסלר ביקש שיקיימו גם את הוראת הגר"ש אוירבך, "ויחזור לתלמודו" מיד.

לאחר מכן התקבלו האסירים אצל גדולי ישראל בבני ברק - הגר"צ פרידמן גאב"ד מסורת, הגרח"מ וואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, הגר"ז שפירא מראשי ישיבת בית מאיר, הגר"א הלוי דינר ואצל הרב דוד שמידל.