אאא

הוועדה להסרת חסמים ביבוא פרסמה היום (ה') באופן רשמי את טיוטת הדו"ח הסופי שלה הפתוחה להערות הציבור עד ל-30 בנובמבר.

מסקנות הוועדה כוללות 6 המלצות עיקריות. ההמלצה המרכזית נועדה להגביר את הוודאות בקרה הציבור שהיום אינו יודע האם יידרש לקבל אישורים מרגולטורים בעקבות יבוא אישי, אלא רק לאחר שהמוצרים כבר מגיעים למכס. על פי אותן המלצות, היבוא האישי יוגבל עד ל-30 מוצרים בעלות של עד 1,000 דולר סך הכול, כאשר יבוא של מעל 1,000 דולר יהיה מוגבל לעד חמישה מוצרים, כל עוד הם מיועדים לייבוא אישי. כך, מקווים בוועדה מצד אחד למנוע יבוא של אלפי מוצרים זולים מאוד - כמו צעצועים ומעט מוצרים יקרים מאוד - כמו מקררים - מצד שני.

כך מנסים בוועדה למנוע מצב של רכישה מסחרית של מוצרים זולים (כמו למשל צעצועים) במסגרת הייבוא האישי מצד אחד ומצד שני למנוע למשל מצב של יבוא של 6 מקררים, שבשום צורה לא יכול להיחשב לאישי. בכל מקרה, מדגישה הוועדה, מדובר בכלל אצבע שלפיו הרשויות יידרשו לעבוד אך ניתן לסתור אותו מבחינה משפטית במקרים פרטניים.

עוד ממליצה הוועדה ליצור מדרג ברור לחוקיות היבוא, כך שרק במקרים חריגים שבהם נדרש להבטיח את בריאות או בטיחות הציבור יידרשו אישורים רגולטורים. המדרג קובע כי במרבית המוצרים חתימת הצרכן על הצהרה עם קבלת המוצר (ולא כתנאי לשחרור מהמכס) תספיק ורק במקרים מורכבים יותר תדרש בדיקת רגולטור או גוף מוסמך, כאשר זו לא תדרוש גביית תשלום נוסף.

במקביל מבקשת הוועדה לקדם תוכניות פרטניות של משרדי הממשלה שיסירו חסמים ביבוא, כאשר הבולטת בהן היא התוכנית שמשרד התחבורה מקדם כבר היום במסגרתה מתוך אלפי מוצרים שדורשים היום אישור של המשרד יישארו רק כ-70.

הוועדה גם ממליצה ליצור פלטפורמה רגולטורית נפרדת עבור יבוא אישי. מדובר ב"צו יבוא אישי", שיכלול את כל הדרישות הרגולטוריות. בנוסף היא ממליצה להנגיש את המידע הרלוונטי לצרכנים באמצעות אתר אינטרנט שיכלול מחשבון של רשות המסים. עוד מוצע לקבוע "אמנת שירות" שתגביר את השקיפות ותעניק ודאות בנוגע לזמני קבלת האישור הרגולטורי. למרות לחצים מצד גופים שונים, הוועדה לא עסקה בסוגייה של תקרת הפטור ממיסוי של יבוא אישי, שהיום עומדת על 75 דולר במע"מ ו-500 דולר במכס.