אאא

גדולי ראשי הישיבות התכנסו בשעות הערב (ראשון) בביתו של הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז', לדיון מיוחד בנושאי חינוך הקשורים למוסדות החינוך, לתלמידי הישיבות ולבנות הסמינרים, במטרה למנוע השפעת רוחות זרות.

ל"כיכר השבת" נודע, כי את הכינוס יזם הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקה, שמזה מספר חודשים מדבר על כך שצריך לעשות כינוס של גדולי ישראל לחזק את האווירה התורנית בפרהסיה הציבורית של המגזר החרדי, אם זה בנושאי החינוך - דוגמת המכללות - ואם זה בעניין הטיסות לטיולים לחו"ל.

את האסיפה פתח בדברי חיזוק הגרי"ג אדלשטיין, והגר"ד לנדו אף כתב מכתב מיוחד שהוקרא במהלך הכינוס על ידי הגאון רבי מאיר קסלר, בעניינים העומדים על הפרק.

במכתבו מתייחס הגר"ד לנדו לחומות שיש לבסס סביב היהדות החרדית, וכן לארגונים  שמתאמצים ומנסים כביכול לעזור לחרדים, כשמטרתם האמיתית היא הרס הציבור החרדי, בניסיון לשנות את תרבותו ואורח חייו.

בין המשתתפים בכינוס היו גם הגאונים רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה, רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, רבי יהודה סילמן, רבי נתן זוכבסקי ורבי מאיר קסלר.

יצויין, כי מלכתחילה תוכנן כי גם חברי הכנסת של דגל התורה יטלו חלק בכינוס, אולם לבסוף העדיפו גדולי ישראל שהדיון ייערך בהשתתפות ראשי הישיבות בלבד.

הגר"ג אדלשטיין הביא כמה דוגמאות של מוסדות שהכניסו דברים ללא התייעצות וללא ששאלו והדגיש שיש לעשות הכל בהתייעצות עם חכמי הדור שאין מכשול יוצא תחת ידם, והזכיר מכונים שעוסקים בשילוב החרדים בחברה הישראלית שיש להתרחק מכך.

הגאון רבי משה הלל הירש הביא דוגמאות מתוכניות לימודים בסמינרים וישיבות תיכוניות. הגר"ד כהן דיבר על חשיבות הצביון של תלמידי הישיבות ועל תלמידי ישיבות שיוצאים בצורה שאינה מתאימה לבן תורה יוצאים למסעדות ומקומות לא מתאימים.

הגר"י רוזן והגר"נ זוכובסקי התייחסו לנושא מהו היחס הנכון של הציבור החרדי לחרדים המודרנייים וכיצד ניתן לקרב אותם שירגישו שייכים ויהיו חלק מהציבור החרדי אבל מנגד לא להיגרר אחריהם ושלא ישפיעו על צביון עולם התורה.