אאא

מצבו הרפואי של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן גרם בימים האחרונים לדאגה רבה בקרב שלומי אמוני ישראל, בארץ ובתפוצות, כאשר עיני הכל נישאות אל מחלקת טיפול נמרץ בקומה הרביעית בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, בתפילה ובתקווה לשיפור במצבו הרפואי של מנהיג הדור.

גדולי ישראלף ראשי ישיבות ורבנים הורו לציבור האברכים ובני הישיבות, וכן לתינוקות של בית רבן, לקרוע שערי שמיים בתפילות ובתחנונים להחלמתו של מרן ראש הישיבה.

בתיעוד שהגיע לידי "כיכר השבת", נראה חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', כשהוא מפציר בתלמידיו לפני אמירת השיעור היומי, להרבות בחיזוק ובתפילה לרפואתו של מרן הגראי"ל שטיינמן.

"הדור בסכנה כעת, חובה על כולם להתפלל וללמוד לזכותו", פתח הגרב"ד. "אני זוכר שר' חיים שמואלביץ אמר פעם, כשנפטר אחד מהגדולים, וזה קרה בחוץ לארץ בראש השנה, שהקב"ה לא רצה שנתפלל אז הוא עשה את זה ככה באופן שאף אחד פה לא ידע. כי עם תפילה היה אפשר לעצור.

הגרב"ד המשיך ואמר: "הסביר אז ר' חיים, שעל משה רבינו כתוב שהוא עלה (נפטר) 'בעצם היום הזה'. והפירוש הוא, שסתם ככה כלל ישראל היו עוצרים, כי כשמתפללים זה עוזר, אפילו בגיל מאה ועשרים שבו היה משה רבינו, שהגיע שעתו לכל הדעות".

"צריך להתפלל. חייבים", סיים ראש הישיבה.