אאא
התלוו לביקור. מקורבי הגר"ש: הרב שמואל גבאי ושמעון רפאלי
התלוו לביקור. מקורבי הגר"ש: הרב שמואל גבאי ושמעון רפאלי