אאא

המודל העסקי והמיוחד של חברת קופיקס ממשיך במסע הקריסה שלו וברבעון השלישי של השנה עברה החברה, שבשליטת איש העסקים  אבי כץ, להפסד של 832 אלף שקל - לעומת רווח של 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016. הירידה ברווחים מתרחשת על אף ואולי בגלל עליית מחירי המוצרים ברשת ל-6 שקלים למוצר, בעוד בשנה שלפני כן מוצר בודד היה נמכר בחמישה שקלים בלבד.

באופן כללי ובלי קשר לבתי הקפה של קופיקס, מסתכם הרווח הגולמי של מגזר בתי הקפה בירידה של כ-26% ברבעון השלישי של 2017 לעומת המקביל ב-2016 והסתכם ב-5 מיליון שקל, שהם 20.7% מהמחזור בהשוואה לשיעור דומה ברבעון המקביל ב-2016.

היציבות ברווחיות הגולמית למרות הירידה במכירות נובעת מהגידול במספר הסניפים בהפעלה עצמית - אבל קופיקס שילמה על כך ביוקר בשורת הוצאות התפעול, המכירה, השיווק, ההנהלה והכלליות שקפצו ב-47% ברבעון השלישי של 2017 לעומת המקביל ב-2016 לרמה של 6.2 מיליון שקל.

בגזרת המרכולים שבשליטת הרשת המצב טוב בהרבה בכל הקשור לשורת המכירות, שצמחו ב-30% ברבעון השלישי של 2017 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016, ל-52 מיליון שקל. זאת הודות לגידול במספר סניפי סופר-קופיקס ל-30 בהשוואה ל-23 בסוף הרבעון המקביל ב-2016.