אאא

הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף התייחס בשיעורו השבועי לנושא הזהירות בכבוד תלמידי חכמים. במהלך דבריו  חשף כי הגיע אליו יהודי וסיפר לו שגורמים מבני ברק שילמו לו כסף בכדי לכתוב נגדו. 

"כמה צריך להיזהר בביזוי תלמידי חכמים" אמר הגר"י יוסף: " כמה צריך להיזהר. בא איזה מישהו, אומר 'אני מבקש מחילה אני כתבתי על כבודו באינטרנט, שילם לי פלוני מבני ברק, שילם לי כסף בכדי שאני אכתוב על כבודו דברים לא טובים: אני מבקש מחילה'".

הרב סיפר כיצד הגיב לו: "אמרתי לו: מה מחילה, על פי הדין אני צריך לתת לך נידוי, מבזה תלמידי חכמים, אתה הולך ברבים מפרסם? אח"כ אתה אומר 'מחילה מחילה',  מה זה מחילה? תלמיד חכם לא צריך להיות מחלן מהר, אם זה קשור לביזוי תלמידי חכמים, שיבוא כמה פעמים,  שישתחווה ויבכה אחרך כך אולי ימחלו לו".

"מה זה?" סיים הרב הראשי: "זה קל בעיני הבריות ביזוי תלמידי חכמים? ועוד מישהו משלם כסף, משלם כסף, 'לך ותכתוב ותבזה תלמידי חכמים  בדבר הזה, עד היכן הגענו? נורא ואיום".