אאא

פגישה נדירה: אמש (שני) התקיימה שמחת שבע ברכות המרכזית לנכדת הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', בת לבנו הגאון רבי אפרים זלמן מראשי ישיבתו, עב"ג החתן יוסף חיים סולומון מבחירי ישיבת חברון, בן הגאון רבי ישראל משה, ראש ישיבת נחלת דוד, ונכד הגאון רבי ברוך שמעון סולומון זצ"ל רבה של פתח תקווה ומגדולי לוחמי מלחמת השבת בדור האחרון.

השמחה התקיימה באולמי סאטמר בירושלים, בהשתתפות אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות וחברי בד"צ העדה החרדית, בראשות הגר"מ שטרנבוך, גיסו הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק, אשר התוועדו יחד לשיחה ממושכת בענייני השעה, ואף העבירו זכרונות עובדות והנהגות מביתו של מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל.