אאא

פרסום ראשון - עכשיו זה סופי: הסתיימה כהונתו של רבה הראשי של כפר סבא, הגאון רבי אברהם שלוש, כך קובעים שלושה שופטי בית המשפט העליון.

הרב שלוש ביקש לקבוע את מועד פרישתו מהתפקיד בעוד כשנה אך בית המשפט סירב לכך וביקש לסיים את העניין בהסכמה אך הרב שלוש סירב לכך וביקש לקבל פסק דין שקוצב את מועד כהונתו והשופטים הכריעו כי יסיים את כהונתו באופן מיידי.

בפסק הדין, כותב השופט ניל הנדל כי "מהחקירה היסודית שהתנהלה על ידי המשיבים עולה כי העותר אינו מתגורר בעיר בה הוא מכהן כרב, בניגוד לדרישות הדין לפיהן מקום מגוריו הקבוע של רב עיר יהיה במקום כהונתו. ממצא זה ברור, ובפועל - אף העותר לא חלק עליו. הדרישה שרב עיר יגור במקום בו הוא מכהן מתבקשת ומובנת".

לדבריו: "תכלית תפקיד הרב היא לשרת את הציבור ולעסוק בענייניו, וברי כי אי-נוכחות במקום באופן קבוע אינה מתיישבת עם התכלית האמורה. ברמה הכללית יותר, הסכמה לכהן כרב עיר נשענת על הסכמה מטעם הרב לקבל על עצמו את תנאי התפקיד".

על הבקשה לסיים את כהונתו בעוד כשנה, כותבים השופטים כי "עם כל ההבנה, לא הגורם המפר את הדין יקבע מתי תיכנס הסנקציה לתוקף".

"מתוך הכרה כי העותר שימש בתפקיד רב העיר שנים רבות, מחד גיסא", מסיימים השופטים את פסק הדין וכותבים: "ולנוכח המצב המשפטי הברור, מאידך גיסא - הוצעה על ידינו תקופה אחרת שבמסגרתה העותר יפרוש מתפקידו, שהינה קצרה בצורה משמעותית מזו שהציע העותר.

"נדמה כי מוטב שהעניין היה מסתיים בהסכמה, גם לכבודו של העניין ואף לכבודו של העותר. האחרון הודיע כי אינו מוכן להסכים להצעה זו וכי רק הוא יקבע את המועד לפרישתו. אחרת, לדבריו, הוא מעדיף לקבל פסק דין. גם על כך ניתן לומר כי רצונו – כבודו. ועדיין, צר לנו כי לא ניתן היה לסיים את העניין בהסכמה בהתאם למתווה שהוצע על ידינו".

עו"ד אשר דל שייצג את המועצה הדתית הסביר שפסיקת בג"ץ מהווה תמרור אזהרה גם לרבנים אחרים שאינם מתגוררים בעיר בה הם מכהנים