אאא

בית המשפט הסיר לפני מספר ימים צו איסור פרסום שהוטל על פרשה הנחקרת ביאחב"ל בלהב 433 ועניינה חשד להוצאה במרמה של מעל מאה מיליון שקלים ממשרד הביטחון וצה"ל על ידי חברות גילתק ויוריקומס. חברות המבצעות עבודות תשתית לתקשורת בצהל ובמשרד הביטחון, שהעניקו את שירותיהן החל משנת 2012 ועד לשנת 2017 במסגרת מכרז בשווי של 250 מיליון שקלים.

מעל 20 חשודים נעצרו ונחקרו עד כה במהלך החקירה שהפכה גלויה במהלך חודש אוקטובר האחרון. מבין החשודים נעצרו קצינים בצה"ל ומספר עובדים בחברות גילתק ויוריקומס בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס. ונבדקת מוערבותם של עובדי רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון ביחס לעבירות הנחקרות .

מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל, בשיתוף המלמ"ב, המשטרה הצבאית החוקרת ורשות המיסים ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ומתמקדת בעבירות הנוגעות למרמה חמורות וטוהר המידות.

במהלך החקירה נחשף לכאורה שיתוף פעולה בין קציני צבא בכירים ומפקחים מטעם צה"ל, לבין עובדים בחברות גילתק ויוריקומס. החשודים, הוציאו על פי החשד במרמה עשרות מיליוני שקלים מהצבא לאורך שנים, על ידי דרישות תשלום עבור עבודות שלא בוצעו או בוצעו בחלקן, והכל תוך מתן שוחד בסכומי עתק לגורמים שפיקחו עליהם.

עוד עלה על פי החשד, כי עובדים בחברות, סיפקו ליחידות צה"ל מוצרים שאינם כלולים במכרז, דיווחו על היקפי עבודה לא כפי שבוצע בפועל וניפחו חיובים על מנת להגדיל את רווחיהם. לאחר מכן הנפיקו חשבוניות, תוך שהם מסתירים ממשרד הביטחון את סוג והיקף העבודות שבוצעו או את סוג הפעילות וכמות המוצרים שנופקו בפועל.

בתוך כך עלה החשד כי עובדים בחברות גילתק ויוריקומס זייפו ועשו שימוש בחותמות מזויפות של קצינים ונגדים בצה"ל והנפיקו חשבוניות פיקטיביות לצורך קבלת מימון מהבנקים וכן שלחו למשרד הביטחון כתבי כמויות שזוייפו במטרה להקדים את קבלת התשלומים.

על פי החשד, בעלי התפקידים ביניהם קציני צבא וגורמי פיקוח נוספים, אשר מתוקף תפקידם נדרשו לפקח אחר המכרזים וקבלת השירות בבסיסים השונים, היו שותפים להוצאת סכומי העתק מכספי הצבא בניגוד לחוק ולקחו שוחד בעד קידום הפרויקטים.

במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס לחשודים רכוש רב בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

החקירה עודנה מתנהלת.