אאא

ביקור מיוחד ומרגש ערך היום (חמישי) רבה של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר, בתוככי כלא 'בוטירסקי' שבמרכז מוסקבה, במטרה לחזק ולעודד את האסירים היהודי השוהים בין כ-3,000 אסירים בדרגות שונות, בכלא שפועל ברציפות למעלה מ-203 שנים,

מפקד הכלא קיבל את פניו וליווהו לבית הכנסת הפעיל בו מתקיימים שיעורי תורה וחסידות, הנחת תפילין, פעילות חגים וסדר פסח ציבורי מדי שנה.

לאחר הנחת תפילין קראו בספר תורה ועם סיום תפילת מנחה, העלה הרב לאזאר את נרות החנוכה. האסירים היהודים הנרגשים, התכנסו למסיבת חנוכה, במהלכה נשא הרב דברי חיזוק מעודדים על גודל נס חנוכה, בשילוב סיפורו של יוסף הצדיק אותו קוראים בפרשת השבוע.

דברים נשאו גם רב השב"ס הרב אהרן גורביץ, ופעיל בתי המאסר במוסקבה ר' יצחק זילברג, ועודדו את האסירים היהודים להתחזק ברוחם בהקפדה על שמירת תורה ומצוות גם במצבם העכשווי.

עם סיום המסיבה המעודדת והמרגשת, חולקו לאסירים מאכלי החג ומנורות חנוכה, איתם יוכלו לקיים את מצוות הדלקת נר החנוכה מדי ערב.

פעילות זו, היא נדבך נוסף בשרשרת העשייה בין כל שכבות הציבור היהודי הגדול במוסקבה, באמצעות 32 בתי חב"ד ומוסדות חינוך וחסד הפזורים במוסקבה בירת רוסיה.