אאא

במשך עשרות שנים שימש כסא אחד את מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, בכל שעות היום והלילה, לעמול בתורה הקדושה ולקבלת קהל.

את הכסא קיבל מרן ראש הישיבה עם הגיעו ארצה לפני למעלה מ-70 שנה כעולה חדש. מדובר בכסא עץ פשוט, ללא משענת או ידיות, שאף נשאר בצבעו המקורי.

לאחר קבלת הכסא, מספר מקורבו הרב יעקב רוזנשטיין, פנה מרן זצ"ל עם הכסא לנגר בכפר סבא, וביקש ממנו להגביה אותו כדי שרגליו לא יגיעו לרצפה, כך שאם ירדם או ינמנם באמצע הלימוד, יתעורר מיד. כמו כן הורה להשאירו ללא משענת כדי שהוא לא ישען במהלך לימודו.

"על הכסא הזה הוא ישב עשרות בשנים והגה בתורה יומם ולילה", מספר הרב רוזנשטיין, "כסא שנותר עכשיו מיותם, הכסא והסטנדר היתומים שנשארו, רואים את זה ובוכים".