אאא

ישיבת קנין דעת על בניה ובוגריה התכנסו אמש (שלישי) ליל 'זאת חנוכה' לכינוס השנתי לחיזוק הישיבה.

את המעמד פיארו גדולי ישראל ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי משה הלל הירש.

כמו כן השתתפו ראשי הישיבות הגר"ד וולפסון ר"י נתיבות חכמה, הגר"א גרבוז והגרצ"י אדלשטיין ראשי ישיבת ארחות תורה הגר"נ אלון ר"י מיר ברכפלד, הגר''מ זילברברג רב שיכון ה' ב''ב, רבני הישיבה תלמידיה וההורים.

ראשי הישיבות חיזקו את בני הישיבה בדרכה של הישיבה ללמוד בעיון מתוך הספק מרובה.