אאא

הגאון רבי שמחה ברלינר שיגר מכתב לתלמידי הכולל "תורת אברהם" שבראשותו בו חשף כי חלק מסכומי הכסף העצומים שמרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל חילק לכוללים היו מהונו הפרטי.

"כידוע מרן רשכבה"ג זצ"ל היה מעביר לכולל דידו מידי חודש כמעט אחת עשרה שנה ברציפות ובקביעות, תמיכה הגונה מאוד, מרן בעצמו היה מחלק בידיו הקדושות את המעטפות, ולתומי הייתי סבור כמו כולם שישנם תורמים בחו"ל שמעבירים כספים למרן זיע"א עבור החזקת תורה על פי שיקול דעתו" כתב הרב ברלינר במכתבו.

ראש הכולל מוסיף וכותב כי "כך חשבנו עד היום, עד שגילה הגר"ח מישקובסקי שהיה בסוד העניין את האמת שמאחורי סכומי הכסף העצומים".

"לא, הכסף לא הגיע כתרומה עבור הכוללים", מספר ראש הכולל, "כספים אלו היו הונו הפרטי של מרן זיע"א. גבירים גדולים התאוו להיות הזבולון לתורת מרן זיע"א ומרן מכר להם, לזה 10 דקות ולזה חצי שעה, את הכסף ש"הרוויח" מהמכירות חילק מרן להחזקת האברכים שלנו ולעוד כוללים".

"את ה'עולם הבא' של מרן זיע"א, הוא 'מכר' בשבילנו", הוסיף הרב ברלינר, "הוא חרד לגורל עתידנו וראה צורך למכור את ה'רכוש' היקר ביותר שהיה לו, בכדי להעניק לכל אחד מאיתנו גם סדר ג' ברוב עם".