אאא

מילות השיר:

עס קומט שבת קודש אויף דער וועלט
שוין פון אונמוטען וואך מען פילט עס ווערט
אויסגעשפרייט א לעכטיגע גיצעלט
עס נעמט ארום א יעדער ווי ער געהערט

די זון ווען צוביסלעך אונטער גייט
אויף מען נעמט דעם שבת הערליך שיין
ווי באלד דער באשעפער האט אונז גיוועהלט
א צייכן געלייגט ציווישען אונז מיט עם

נאכן דאווענען קידוש זאגט מען שיין און גלייך
א שותפות מיט דעם קעניג ווערט גימאכט
די לעכט זיי לייכטען אייביג טאג און נאכט

שלום עליכם מלאכים פון דער מלך אליין
ווינטשט אונז אן מיט אלע ברכות שמים
דעם יעצטיגן שבת און אלע וואס קומען צו גיין

בייטאג מען גייט ארויס צום שיינעם פעלד
דאס וועלט פאר אונז אינגאנצען אפגישטעלט
די גראז די בלימען זיי זינגען שטיל
ס'איז געקימען א יוד וואס רעדען צום טאטען הער וויל

טאטא געב אונז שוין דעם גיטען טעם
מעין עולם הבא צו טועם זיין
אונז האבן גיהערט ס'איז דא אונגערישע וויין
שבענו מטובך קה ריבון עלם

און ווען מען זינגט בתמימות צו השם
זמירות שבת מיט א פשיטות יעדער קען
הויעך גאר דערגרייכן אייביג ווען

כל מקדש שביעי כראוי לו
שכרו הרבה מאוד על פי פעלו
איש על מחנהו ואיש על דיגלו


מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפיכה
רב לך שבת בעמק הבכא

והוא יחמול עלייך חמלה
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה