אאא

במשך שנים רבות היה נכנס ובא הגאון רבי יהושע מישקובסקי, ראש ישיבת 'אמרי משה' בירושלים ובנו של המשגיח הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי בביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ״ל על מנת לשמוע דברי הדרכה ולבקש עצה בנושאים שונים.

הגר"י משיקובסקי בעצת אביו הדגול רשם כל מילה ומילה שנאמרה לו מפיו של מנהיגן של ישראל ביומנו האישי כאשר כעת לאחר ההסתלקות החליט לחשוף מעט מאותם סיפורים המסוגלים ללמד את כלל ישראל את השקפתו הנקייה והצלולה ודעתו דעת תורה של מנהיג הדור בנושאי חינוך והשקפה.

"כיכר השבת" מגיש מספר סיפורים נבחרים

שבת חוה"מ פסח תשע"ג, אחרי מנחה

נכנסתי לחדרו עם הגרא"י קוק ומשפחתו וכן הגרמ"ב זילברברג ועוד, ופתח מרן ואמר: "יש לי הרבה עגמת נפש מי"ט שקצים של לפיד וחבריהם", ואמר הגרא"י קוק שליט"א, שהרי בחבריהם יש בהם שומרי תורה ומצוות, ואמר בתקיפות שהם לא נקראים שומרי מצוות, אמר חתנו הגרמ"א פינקוס - "אחרים אומרים שהם תינוקות שנשבו"... וענה בקול גדול - "וכי מה שייך לומר על 'רוצחים' שהם תינוקות שנשבו, וכי אין על תינוקות שנשבו דין הבא להרגך, הרי הם באים למעט תורה, ופחות תורה היינו פחות חיים, והרי בתוס' בב"ב החמירו על רגע אחד שמלמדים בטעות להעביר מפרנסתו, וכאן הם באים למעט כל כך הרבה תורה מכלל לומדי התורה בארץ הקודש", ואמר בקול גדול ב' פעמים - "ימח שמם וזכרם".

[באותו מעמד סיפר לו הגרמ"ב כי כעת היו נחילי ארבה באר"י ויהודי אחד שמר חגב בצנצנת, כדי להראות בליל הסדר במוחשיות מכת ארבה, ודן לפני מרן אי הוי מוקצה או שמא ניתן לסמוך על כך שראוי לתימנים לאכול, ושאלו מרן לשם מה בכלל הוא שומר את הארבה, וענה הגרמ"ב כדי להראות מוחש למשפחתו, וענה לו בבדיחותא כי לשנה הבאה יראה לשמור כינים בצנצנת].

גדול מרבן שמו

חורף תשס"ג

נכנסתי עם אאמו"ר שליט"א (הגאון רבי חזקיהו משקובסקי. י.כ.) לבקש הסכמה עבור ספר ה'תומים' החדש שי"ל ע"י הרב זריהן, ואמר שאינו רוצה לכתוב בעצמו אלא רק להצטרף לזקני הדור, והציע אאמו"ר בפני מרן זצ"ל שנלך לראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ואמר לו מרן זצ"ל כשאומרים "על זקני עמך בית ישראל" על מי צריך לכוון אם לא על הגרי"ג שליט"א.

אב תשנ"ה

שאלתי את מרן, כיוון שקיבלתי כרטיס לנסוע לאנגליה לחתונה של חבר האם ניתן לנסוע, ואמר לי, כיוון שאני תלמיד בישיבת פוניבז' עלי לשאול בעניין זה את ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, ואשר יאמר כן אעשה. כשנכנסתי ואמרתי לגרי"ג זאת, ענה לי - "איך ייתכן שאמר דבר זה, והרי זה מורה הלכה בפני רבו, כי יש בישיבה את הגר"ד פוברסקי (שהיה צריך גם בפועל חתימת הגר"ד לוועד הישיבות), וכנראה התכוון שאני אנסח את השאלה למרן הגר"ד"...

לאחר כמה ימים אמר לי הגרי"ג כי אינו מוצא צדדים להציג לפני הגר"ד את הצד למה כן לנסוע....

חזרתי לרבינו וסיפרתי את כל מה שהיה במו"מ עם הגרי"ג והביע התפעלות מהחכמה והענווה של הגרי"ג שליט"א.

מרנן הגראי''ל זצ''ל והגרי''ג אדלשטיין (צילום: שוקי לרר)
מרנן הגראי"ל זצ"ל והגרי"ג אדלשטיין (צילום: שוקי לרר)

הצוואה...

כסלו תשס"ב

נכנסתי למרן ראש הישיבה, והיה זה כחודש לאחר פטירתו של רבינו הגדול מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל. פנה אלי מרן זצוק"ל ושאלני - ראית את הצוואה שכתב מרן הגראמ"מ שך, הוא כתב שם שהוא מבקש מכל מי שחפץ להכיר לו טובה, שילמד בכל יום משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר... מה יותר חשוב למי שיכול לעשות או את זה או את זה.

ועניתי למרן בטבעיות - ודאי שעדיף לימוד משנה, שזהו גופו תורה, ות"ת כנגד כולם. אמר לי מרן זצוק"ל - "מחשבה אחת של מוסר יותר חזק, שהרי אמנם משנה זה תורה ונצחיות, אבל זה רק לזמן הזה שבו לומד את אותה משנה, אבל מחשבה אחת יכולה לעתים לשנות בן אדם לכל חיותו, ולכן אף שכתב שילמדו משנה אחת, מי שיתחזק במחשבה וישנה עצמו מכך, זו היתה מחשבתו וזה רצונו".

שבת חוה"מ תשע"ה

הייתי אצל מרן בשבת חוה"מ, וסיפר לו תלמידו הגרמ"ב זילברברג שהעולם מספר דבר מה, וחפץ לדעת אם הסיפור נכון - שהיה מעשה שאמרו למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א דבר מה, ואמר אינני יכול לענות על כך, תלכו למרן הגראי"ל שיענה לכם, כי יש לו רוח הקודש, ואמרו שמרן הגראי"ל ענה לו - "מום שבך אל תאמר לחברך", ושאל לאמיתות המעשה.

ענה מרן - "זה משחק ילדים, זה מזכיר לי שהיינו ילדים בבריסק, והיו שני בני דודים נכדי מרן הגר"ח מבריסק בנו של מרן הגרי"ז ובנו של הגר"מ שדנו מי יותר ת"ח מבין שני הוריהם, וכך הסתכל עלינו בביטול.

באותו מעמד שאלו את מרן ראש הישיבה - איך אפשר להתפלל "והופע רוח שכינתך עלינו וכו'", והרי אין לנו השגה ברוח הקודש, וענה - שזה כמו גיטו וידו באין כאחד, שהתפילה היא שנזכה להכל יחדיו גם להיות כלי קיבול לרוח הקודש וגם לה עצמה.

יום ג' י"ג תמוז תשע"ו

פעם נכנסו 3 מבני צרפת לקבל ברכה, ואחד אמר שהולך ללמוד רפואה, ושאלו מרן מדוע, ואמר מתוך דאגה לעתיד הכלכלי שלי. נתן בו מרן עיניו ושאלו, האם אתה חושב שאם לא תהיה רופא תמות ברעב?!

והמשיך ואמר לו, כמה זמן לומדים רפואה, וענה - שש שנים, ושאלו - כמה זמן תהיה רופא, ששים שבעים שנה לכל היותר, והרי יוצאים גם לפנסיה בזמן מסוים, ובשביל כמה עשרות שנים בודדות צריך ללמוד 6 שנים. ואם כן הגע עצמך, בשביל נצח נצחים אלפי שנים אתה צריך לפחות את כל החיים כדי ללמוד תורה, ואיך תפסיד זאת.

תשס"ה

פעם נכנסתי עם בחור שהיה עם משבר, ואמר אתה חושב שניתן להורגו את היצר הרע עם חרב, צריך לזכור שהוא עושה לכולם המוות ולא להיבהל ממנו. עוד הוסיף ואמר כי בחורים צריכים לדעת שתמיד יהיו בעיות, ורק בעוה"ב יהיה לנו גלאט, וניתן יהיה ללמוד בלי שום נסיונות, העזתי ואמרתי לפניו פי' הגר"מ קלירס, על המקרא "מי גבר יחיה ולא יראה מות", שהולך על חיים רוחניים, וניתן לפרש בכוונת המקרא מי יכול להגיע לחיים רוחניים קודם שהיצה"ר עשה לו את המוות, ועל כך אמר לי שהדברים אמת.

תמוז תשס"ו

נכנסנו עם הגר"מ גרוס ר"י דרך התורה, עם בחור שטען שאין לו טעם בלימוד כלל ואינו מצליח בישיבה גדולה ורצה ללכת לצבא.

אמר לו מרן, אסור ללכת לצבא כי מתקלקלים שם, ואמר לו הבחור - כיום יש מסגרות שניתן לשמור תומ"צ גם במסגרת הצבא, וענה לו מרן - אין דבר כזה, בצבא תמיד מתקלקלים, וכשניסה הבחור להתווכח מעט, אמר לו מרן בעוז ודפק על שולחנו - "אני מבטיח לך שאם תלך לצבא, בכל מסגרת שהיא, אתה תצא גוי גמור"... הבחור נרתע וויתר על תכניותיו והמשיך ללמוד בישיבה וכיום הוא אברך ת"ח.

תמוז תשע"ב

מרן מדבר תמיד שכח החינוך עיקרו בדוגמא אישית, מה יעשה אבא שאינו ת"ח, אבל מוקיר רבנן, וכי לא יוכל לגדל בן כמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. ואמר לי שהאבא יחנך כמה שיכול, והבן יראה בישיבה דוגמאות אישיות וכך יגדל, אבל בלי דוגמא אישית לא יוכל לצאת ת"ח.

חוה"מ פסח תשע"ה

נכנסתי עם המרא דאתרא הג"ר נפתלי קופשיץ שליט"א לדון על מקרה מצער שכיבדו בשכונה מאן דהוא שהוא ראש הלוחמים כנגד רבותינו, ושאלנו האם להעביר מי שגרם לכך ממשרתו, כי כעת אינו מרוצה לקהל. מרן אמר לנו, אתם שואלים אם לעשות הלבנת פנים דהיינו לאכול חזיר, רק אתם אומרים שזה צורך, אני לא יכול לתת היתר לאכול חזיר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שאל הגר"נ, אולי יעבירוהו ממשרתו לפרק זמן קצר של שבועות בודדים בכדי שילמדו מכך לקח. אמר מרן, הלא אמרתי שזה אכילת חזיר, וחצי שיעור אסור מן התורה... אח"כ שאל מרן אם כבר הגיע השקיעה, ושאלו הגר"נ האם ירא מדיני נפשות בלילה, והשיב מרן, אני ירא מדיני נפשות בין בלילה בין ביום.

תמוז תשע"ב

נשלחתי ע"י קורס השתלמויות שע"י הסמינר החדש בירושלים העוסקים בענייני חינוך במשנתו של מרן, ורוצים להבין את מה שנתפרסם בשם מרן, ששאלוהו מה דעתו לגבי אמהות העובדות עד שעות מאוחרות בעבודתן, ויוצא כי בקושי נמצאות עם ילדיהן בבית. וענה מרן "כמה שפחות בבית ופחות מחנכות יותר טוב", ושאלתי - מה כוונת קדשו.

והשיב לי מרן כי כל כוונתו בזה היה לעורר את האחראים על חינוך, בין אם זה אמהות, בין שאר מחנכים, כי מלאכת החינוך אינה פשוטה, ונצרכת קודם תיקון המידות, והראה לי הגמרא בנדה סוף פ"ג, מפני מה האיש מקבל פיוס ואין האשה מקבלת פיוס, זה ממקום שנברא (עפר ונח ליבטל, רש"י) וזו ממקום שנבראת (עצמות קשין ואין נוחין ליבטל, רש"י), והרי מי שאינו מתפייס הוא מופקע מחינוך, כי הוא מערב כל הזמן חשבונות אישיים, ולכן רציתי לעורר בפרט את האמהות שצריך להיות גם נח לרצות כשבאים לחנך.

תשע"ד

יום אחד קיבלתי טלפון מרבי בצלאל פרידמן שכותב שיחותיו של הגרי"מ שכטר, שרבו לא יכול לישון כי פרסמו בשמו שדיבר כנגד הראש ישיבה, ואמר אני רועד ללכת לישון, אם מדברים בשמי שאני דיברתי כנגד 100 שנים של תורה וקדושה, אני רועד ללכת לישון עד שיבטיחו לי שיתקנו זאת בעיתון 'יתד נאמן' ויפרסמו שזהו שקר וכזב. ואכן הוכן נוסח שביקש לפרסמו. אכן אמרו מקורבי מרן זצוק"ל שאם לא התפרסם הדבר ברבים, אם יפרסמו זאת ברבים, רק ייצא נזק מכך, ולכן לא פרסמו המכתב.

  • מתוך 'יתד נאמן'